Đề thi trắc nghiệm học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2018 - 2019

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4

Để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 môn tin học lớp 4 sắp tới, mời các em luyện tập với Đề thi trắc nghiệm học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm học 2018 - 2019 có đáp án theo Thông tư 22. Đây là đề thi nhằm đánh giá chất lượng học tập của các em học sinh lớp 4, giúp các em luyện tập và làm quen với các dạng câu hỏi trắc nghiệm môn Tin học để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 sắp tới.

Mời các em tham khảo thêm: Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2018 - 2019

 • Câu 1. Nút lệnh dùng để chèn bảng trong văn bản là
  Đề thi trắc nghiệm học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2018 - 2019
 • Câu 2. Trong phần mềm Logo, câu lệnh: LT 90 BK 100, Rùa sẽ thực hiện hành động:
 • Câu 3. Trong phần mềm Logo, câu lệnh có thể thực hiện được là: (0,5 điểm)
 • Câu 4. Trong phần mềm Logo, đáp án đúng của câu lệnh Logo bên dưới là: PR 3 + 2 * 5
 • Câu 5. Trong phầm mềm soạn thảo, các thao tác em có thể thực hiện trong trình bày bảng là:
 • Câu 6. Trong phần mềm trình chiếu, có mấy mức độ điều chỉnh tốc độ hiển thị hiệu ứng?
 • Câu 7. Trong phần mềm Logo, để vẽ được hình bên dưới, em phải gõ lần lượt các lệnh như thế nào?
  Đề thi trắc nghiệm Tin học lớp 4
 • Câu 8. Lệnh: LABEL [Viet Nam] sẽ in gì trên màn hình Logo?
 • Câu 9: Trong phần mềm Logo,cấu trúc câu lệnh lặp có dạng:
 • Câu 10: Trong phần mềm PowerPoint để tạo hiệu ứng cho văn bản, em chọn đối tượng chứa văn bản cần tạo hiệu ứng, sau đó em chọn?
 • Câu 11: Trong phần mềm Logo, để thực hiện phép tính (10 + 5) : 2 + 5 x 3, em gõ lệnh:
 • Câu 12: Trong phần mềm Logo, Câu lệnh nào điều khiển chú rùa vẽ hình sau:
  Đề thi trắc nghiệm môn Tin học lớp 4
 • Câu 13: Trong phần mềm PowerPoint để bắt đầu trình chiếu em nhấn phím nào?
 • Câu 14: Trong phần mềm Logo, muốn rùa lùi 100 bước em dùng lệnh nào?
 • Câu 15: Trong phần mềm Logo, câu lệnh PR 10*5 cho kết quả là gì?
 • Câu 16: Câu lệnh viết chữ trong Logo là?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
13 630
Sắp xếp theo
  Đề thi học kì 2 lớp 4 Xem thêm