Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2018 - 2019 theo Thông tư 22 có đáp án chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối kì 2, cuối năm học đạt kết quả cao. Đồng thời đây là tài liệu tham khảo cho các thầy cô khi ra đề cho các em học sinh. Sau đây mời các em cùng thầy cô tham khảo chi tiết.

Mời các bạn tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2018 - 2019 theo Thông tư 22

 • Câu 1:

  a) Phân số có giá trị bằng 1 là:
  Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

 • b) Phân số có giá trị bé hơn 1 là:
  Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4
 • Câu 2:

  a) Phân số \frac{25}{100} rút gọn được phân số:

  Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

 • b)

  Phân số gấp 4 lần phân số \frac{3}{8} là:
  Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

 • Câu 3:

  a) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 15m² = ....…….cm² là:

 • b) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 3 tấn 5 tạ = ..... kg là:
 • Câu 4: Một tổ có 12 bạn, trong đó có 5 bạn nữ. Tỉ số của số bạn nam và số bạn nữ của tổ đó là:
  Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4
 • Câu 5: Giá trị của biểu thức 36576 : (4 x 2 ) – 3708 là:
 • Câu 6:

  Giá trị của biểu thức Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 là:

  Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

 • Câu 7: Một tấm kính hình thoi có độ dài các đường chéo là 18cm và 30cm. Tính diện tích tấm kính đó.
 • Câu 8: Tìm x, biết:

  Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

 • a.
 • b. x = .................
 • Câu 9: Tính:

  Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

 • a.
 • b.
 • Câu 10. Tổng hai số bằng số nhỏ nhất có ba chữ số, số bé bằng số lớn. Tìm hai số đó
  Tổng hai số bằng số nhỏ nhất có ba chữ số, số bé bằng \frac{2}{3} số lớn. Tìm hai số đó
  Trả lời: số bé = .............., số lớn = .................
  số bé = 40, số lớn = 60
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
22 563
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 4 Xem thêm