Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2018 - 2019 theo Thông tư 22 có đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối kì 2, cuối năm học đạt kết quả cao. Đồng thời đây là tài liệu tham khảo cho các thầy cô khi ra đề cho các em học sinh. Sau đây mời các em cùng thầy cô tham khảo chi tiết.

Đề bài: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 1: (1 điểm).

a) Phân số có giá trị bằng 1 là:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

b) Phân số có giá trị bé hơn 1 là:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 2: (1 điểm).

a) Phân số \frac{25}{100} rút gọn được phân số:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

b) Phân số gấp 4 lần phân số \frac{3}{8} là:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 3: (1 điểm).

a) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 15m² = ....…….cm² là:

A. 150

B. 150 000

C. 15 000

D. 1500

b) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 3 tấn 5 tạ = ..... kg là:

A. 3500

B. 3005

C. 350

D. 305

Câu 4: ( 1 điểm ) Một tổ có 12 bạn, trong đó có 5 bạn nữ. Tỉ số của số bạn nam và số bạn nữ của tổ đó là:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 5: (1 điểm) Giá trị của biểu thức 36576 : (4 x 2 ) – 3708 là:

A. 863

B. 864

C. 846

D. 854

Câu 6: ( 1 điểm ) Giá trị của biểu thức Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 là:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 7: (1 điểm) Một tấm kính hình thoi có độ dài các đường chéo là 18cm và 30cm. Tính diện tích tấm kính đó.

A. 270cm²

B. 270 cm

C. 540cm²

D. 54cm²

Câu 8: ( 1 điểm ) Tìm x, biết:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 9: ( 1 điểm) Tính:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 10: (1 điểm). Tổng hai số bằng số nhỏ nhất có ba chữ số, số bé bằng số lớn. Tìm hai số đó.

>> Tham khảo: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2018 - 2019

Đáp án: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu

1a

1b

2a

2b

3a

3b

4

5

6

7

Đáp án

A

C

D

B

B

A

C

B

D

A

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

Câu 8: (1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

a) \frac{3}{5} : x = 3

x = \frac{3}{5}: 3

x = \frac{1}{5}

b) x : 52 = 113

x = 113 x 52

x = 5876

Câu 9: ( 1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 10 (1 điểm).

Bài giải.

Số nhỏ nhất có ba chữ số là 100. Vậy tổng hai số là 100. (0,2 điểm)

Ta có sơ đồ:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: 0,2 điểm

2 + 3 = 5 (phần)

Số bé là: 0,25 điểm

100 : 5 x 2 = 40

Số lớn là: 0,25 điểm

100 – 40 = 60

Đáp số: số bé: 40 0,1 điểm

Số lớn: 60

*Lưu ý: Học sinh có thể vẽ sơ đồ hoặc không vẽ. HS làm cách khác hoặc lập luận, làm gộp mà đúng vẫn cho điểm tối đa.

VD: Tìm số bé 100 : (2 + 3) x 2 = 40

Ma trận nội dung kiểm tra môn Toán cuối học kì II lớp 4

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

Số học: Biết thực hiện các phép tính với số tự nhiên. Phân số và các phép tính với phân số.

Giải được bài toán dạng Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

Số câu

03

01

02

02

08

Số điểm

03

01

02

02

08

Đại lượng và đo đại lượng:

Biết đổi các đơn vị đo diện tích và khối lượng.

Số câu

01

01

Số điểm

01

01

Yếu tố hình học: Tính được diện tích hình thoi.

Số câu

1

01

Số điểm

1

01

Tổng

Số câu

03

03

02

02

10

Số điểm

03

03

02

02

10

Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Toán cuối học kì II lớp 4

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

03

01

01

01

01

01

08

Câu số

1, 2,4

8

5

10

6

9

2

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

01

01

Câu số

3

3

Yếu tố hình học

Số câu

01

01

Câu số

7

Tổng số câu

03

02

01

01

01

01

01

10

Tổng số điểm

03

03

02

02

10

Đề cương, đề ôn tập học kì 2 lớp 4 môn Toán

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 1

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 2

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 3

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 4

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 5

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 6

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 7

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Sử Địa, Khoa học theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 4, và môn Toán 4. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện

Đánh giá bài viết
60 31.805
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán Xem thêm