Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 7

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 7 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc các dạng bài tập trọng tâm cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra học kì 2 lớp 4. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề bài ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 7

Bài 1. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 7

Bài 2. Tính giá trị của biểu thức:

a,\ \frac{7}{9}+\frac{2}{5}\times\frac{5}{8}

b,\ \frac{10}{7}-\frac{4}{15}\div\frac{2}{5}

Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Một hình thoi có độ dài hai đường chéo là 18cm và 12 cm. Diện tích hình thoi đó là:

A. 216 cm2

B. 432 cm2

C. 108cm2

D. 60cm2

c) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 47 tấn 6 yến = … kg là:

A. 47060

B. 47600

C. 4760

D. 47006

d) Năm 1430 thuộc thế kỉ:

A. XIII

B. XIV

C. XV

D. XVI

Bài 4. > = <

a,\ \frac{5}{8}.....\ \frac{7}{20}

b,\ \frac{16}{20}....\frac{3}{4}

c,\ \frac{15}{27}....\frac{5}{9}

d,\ \frac{10}{7}...\frac{13}{10}

Bài 5. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 208m. Chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính diện tích mảnh vườn đó

Bài 6. Tính bằng cách hợp lý nhất:

\frac{5}{8}\times4+\frac{5}{8}\times\frac{4}{5}=

Đáp án Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 1:

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 7

Bài 2.

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 7

Bài 3.

a) C

b) A

c) C

Bài 4.

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 7

Bài 5. Nửa chu vi mảnh vườn đó là

208 : 2 = 104 (m)

Theo đề bài ta có sơ đồ:

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 7

Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 5 = 8 (phần)

Chiều rộng mảnh vườn đó là: 104 : 8 x 3 = 39 (m)

Chiều dài mảnh vườn đó là: 104 – 39 = 65 (m)

Diện tích mảnh vườn đó là: 65 + 30 = 2535 (m2)

Bài 6.

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 7

Ngoài Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 7 trên, các bạn luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 hay SGK môn Toán lớp 4 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
73 19.715
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán Xem thêm