Bài ôn tập tiếng Anh lớp 4

Bài tập tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Trong bài ôn tập tiếng Anh lớp 4, các em sẽ được ôn tập phần ngữ pháp tiếng Anh về thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, tìm lỗi sai và dịch một số câu đơn giản. Tài liệu học tiếng Anh lớp 4 này sẽ giúp các em học tiếng Anh trong sách giáo khoa lớp 4 cũng như ôn thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 tốt hơn. Hãy kiên trì làm hết bài tập để xem kết quả cuối cùng nhé. Chúc các em học tập tốt!

Một số bài tập tiếng Anh lớp 4 khác:

Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh chủ đề các thành viên trong gia đình

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 - Đề số 3

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Yên Nguyên

 • I. Choose the best answer.
 • 1. My father ………….. to work at 7:30
 • 2. We ………….. breakfast at 6:15.
 • 3. Nam …………….TV at 3p.m.
 • 4. Lili and Alan …………. homework at 7 o’clock.
 • 5. Her friends ………….. lunch at 12:00 at school.
 • II. Use the given words to make complete sentences.
 • 1. I / school /7 o’clock.
 • 2. Peter / homework / 3 p.m.
 • 3. Linda and Mai / TV / now.
 • 4. I and Lan / lunch / 11:30.
 • 5. My sister / up / 6 o’clock.
 • III. Find the mistake.
 • 1.
  We go to bed on 9 o’clock.
 • 2.
  May watchs TV at 8 o’clock.
 • 3.
  I gets up at 5:30.
 • 4.
  Tony and Mary has dinner at 6:30.
 • 5.
  His brother do his homework in the evening.
 • IV. Translate into English.
 • 1. Tôi ăn sáng lúc 6:30.
 • 2. Mẹ tôi dậy lúc 5:30.
 • 3. Chúng tôi đi học lúc 7:00.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
58 3.975
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm