Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 10 môn Lịch sử năm 2019 - 2020

Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 10 môn Lịch sử năm 2020

Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 10 môn Lịch sử năm 2019 - 2020 được VnDoc sưu tầm và chia sẻ. Đây là tài liệu giảm tải chương trình Học kì 2 môn Lịch sử do Bộ GD công bố. Sau đây là tài liệu tham khảo, mời quý thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

MÔN LỊCH SỬ

(Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

Giảm tải chương trình học lớp 10 môn Lịch sử

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 13. Việt Nam thời nguyên thủy

Cả bài

Không dạy

2

Bài 15. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)

Mục I.2. Những chuyển biến về kinh tế, văn hóa và xã hội

Tự học học có hướng dẫn

Bài 16. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Tiếp theo)

Mục II.1. Khái quát phong trào đấu tranh từ thế kỉ I đến đầu thế kỉ X

Tự học có hướng dẫn

Bài 15 và Bài 16

Cả 2 bài

Tích hợp, cấu trúc những nội dung còn lại của 2 Bài 15 và Bài 16 thành chủ đề: Thời Bắc thuộc các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc với các nội dung:

1. Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến

phương Bắc

2. Một số cuộc đấu tranh tiêu biểu của nhân dân ta từ thế kỉ I đến đấu thế kỉ X. Hướng dẫn học sinh lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu.

3

Bài 17. Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV)

II.3. Hoạt động đối nội và đối ngoại

Không dạy

4

Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X-XV

Cả bài

Không dạy

5

Bài 20. Xây dựng và phát triển văn hóa

dân tộc trong các thế kỷ X-XV

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mục II. 2. Văn học

Khuyến khích học sinh tự học

-Bài 24. Tình hình văn hoá ở các thế kỉ XVI-XVIII

Mục II. Phát triển giáo dục và văn học

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khuyến khích học sinh tự học

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bài 20 và Bài 24

Cả 2 bài

Tích hợp, cấu trúc các phần còn lại của Bài 20 và Bài 24 thành một chủ đề: Văn hóa dân tộc trong các thế kỷ X-XVIII với các nội dung:

I. Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ X-XV

1. Tư tưởng, tôn giáo

2. Nghệ thuật

II. Tình hình văn hoá ở các thế kỉ XVI-XVIII

1. Tư tưởng, tôn giáo

2. Nghệ thuật, khoa học-kĩ thuật

6

Bài 21. Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỷ XVI- XVIII.

1. Sự sụp đổ của triều Lê sơ. Nhà Mạc được thành lập

Chỉ tập trung vào Nhà Mạc được thành lập

7

Bài 22. Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII

Mục 2. Sự phát triển của thủ công nghiệp

Mục 3. Sự phát triển của thương nghiệp

Tích hợp Mục 2 với Mục 3 thành Mục. Sự phát triển của th công nghiệp, thương nghip.

Hướng dẫn học sinh lập bảng thống kê những biểu hiện tiểu biểu của sự phát triển

8

Bài 26. Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân

Cả bài

Không học

9

Bài 27. Quá trình dựng nước và giữ nước

Cả bài

Tự học có hướng dẫn

10

Bài 28. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

Cả bài

Tự học có hướng dẫn

11

Bài 29. Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

2. Cách mạng tư sản Anh

Không chi tiết diễn biến, hướng dẫn học sinh lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu. Tập trung kết quả, ý nghĩa của cách mạng tư sản Anh

12

Bài 30. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ

Chỉ tập trung bản Tuyên ngôn Độc lập và sự ra đời đời của Hợp chúng quốc Mĩ

13

Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Mục I. 1. Tình hình kinh tế, xã hội

Chỉ tập trung vào những mâu thuẫn trong xã hội Pháp trước cách mạng

14

Bài 33. Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX

Cả bài

Không dạy

15

Bài 35. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa

Cả bài

Không dạy

16

Bài 36. Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

17

Bài 38. Quốc tế thứ nhất và Công xã Pa-ri 1871

Cả bài

Tự học có hướng dẫn

18

Bài 39. Quốc tế thứ hai

Cả bài

Tự học có hướng dẫn

19

Bài 40. Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

Mục II.1. Tình hình nước Nga trước cách mạng

Khuyến khích học sinh tự học

Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 10 môn Lịch sử năm 2019 - 2020 bao gồm nội dung giảm tải trong chương trình học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 cho các thầy cô tham khảo, soạn bài giảng dạy cho các bạn học sinh. Ngoài ra, trong quá trình nghỉ ở nhà do dịch bệnh các bạn học sinh có thể tham khảo các tài liệu ôn tập lớp 10 sau đây:

.........................................

Ngoài Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 10 môn Lịch sử năm 2019 - 2020. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 10, đề thi học kì 2 lớp 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 10 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 699
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử lớp 10 Xem thêm