Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 10 môn Tiếng Pháp năm 2019 - 2020

Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 10 môn Tiếng Pháp năm 2020

Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 10 môn Tiếng Pháp năm 2019 - 2020 được VnDoc sưu tầm và chia sẻ. Đây là tài liệu giảm tải chương trình Học kì 2 môn Tiếng Pháp do Bộ GD công bố. Sau đây là tài liệu tham khảo, mời quý thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

MÔN: TIẾNG PHÁP

(Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

Giảm tải chương trình học lớp 10 môn Tiếng Pháp

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thc hiện

1

Leçon 7. Quand la science-fiction devient la réalité

Bài tập 3 trang 65 (từ vựng)

Khuyến khích học sinh tự học

Bài tập 5 trang 66 (ngữ pháp); 7 trang 67 (ngữ

pháp)

Không dạy

Hoạt động 10 trang 69 (viết)

Tự học có hướng dẫn

2

Leçon 8. L’informatique: d’hier à aujourd’hui

Bài tập 2 trang 72 (từ vựng); 4 trang 73 (ngữ pháp)

Khuyến khích học sinh tự học

Bài tập 5 trang 74 (ngữ pháp); Hoạt động 7 trang

75 (nghe)

Không dạy

Hoạt động 9 trang 76 (viết)

Tự học có hướng dẫn

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thc hiện

3

Révision 4

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

4

Récréation 4

Cả bài

Không dạy

5

Leçon 9. Thomas Alva Edison

Bài tập 1 trang 84 (từ vựng); 2 trang 85 (ngữ

pháp)

Không dạy

Hoạt động 8 trang 88 (nói)

Tự học có hướng dẫn

6

Leçon 10. Albert Einstein

Bài tập 2, 3 trang 91 (từ vựng); Hoạt động 9, 10 trang 95 (nói)

Không dạy

Bài tập 5 trang 92 (ngữ pháp); 7 trang 93 (ngữ

pháp)

Khuyến khích học sinh tự học

7

Révision 5

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

8

Récréation 5

Cả bài

Không dạy

9

Leçon 11. Le Laos, pays du million

d’éléphants

Bài tập 2, 3 trang 103 (từ vựng); 4 trang 104 (ngữ pháp)

Khuyến khích học sinh tự học

Bài tập số 6 trang 105 (ngữ pháp)

Không dạy

Hoạt động 10 trang 107 (viết)

Tự học có hướng dẫn

10

Leçon 12. Visite au pays du sourire

Bài tập 1 trang 110 (từ vựng); 4 trang 112 (ngữ

pháp); Hoạt động 6 trang 113 (nghe)

Không dạy

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thc hiện

11

Révision 6

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

12

Récréation 6

Cả bài

Không dạy

Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 10 môn Tiếng Pháp năm 2019 - 2020 bao gồm nội dung giảm tải trong chương trình học kì 2 môn Tiếng Pháp lớp 10 cho các thầy cô tham khảo, soạn bài giảng dạy cho các bạn học sinh. Ngoài ra, trong quá trình nghỉ ở nhà do dịch bệnh các bạn học sinh có thể tham khảo các tài liệu ôn tập lớp 10 sau đây:

.........................................

Ngoài Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 10 môn Tiếng Pháp năm 2019 - 2020. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 10, đề thi học kì 2 lớp 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 10 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 156
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lớp 10 Xem thêm