Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 Unit 7 That's my school

Tiếng Anh 3 Unit 7: That's my school

Đề ôn tập tiếng Anh Unit 7 lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 3 được biên tập bám sát nội dung bài học Unit 7 SGK tiếng Anh lớp 3 chương trình mới giúp các em học sinh lớp 3 củng cố kiến thức hiệu quả.

I. Chọn từ khác loại với các tử còn lại.

1. namelibraryclassschool
2. bigit’ssmallnew
3. thatpenbookruler
4. myyourherclassroom
5. shefriendIhe

Đáp án: 1 - name; 2 - it's; 3 - that; 4 - classroom; 5 - friend

II. Hãy xếp các chữ cái thành từ.

1. slcas

2. esaerr

3. olohsc

4. ttah

5. htaw

6. mnae

7. ruoy

8. lbriayr

Đáp án:

1 - class

2 - eraser

3 - school

4 - that

5 - what

6 - name

7 - your

8 - library

III. Hãy xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh.

1. It’s/ school/ Dong Da/ Primary/ .

2. is/ your/ What/ name/ ?

3. school/ is/ My/ big/ .

4. go/ I/ every/ to/ school/ morning/ .

Đáp án:

1 - It's Dong Da primary school.

2 - What is your name?

3 - My school is big.

4 - I go to school every morning.

IV. Hãy viết bằng tiếng Anh.

1. Anh ấy là ai?

2. Anh ấy là Nam.

3. Anh ấy là bạn của tôi.

Đáp án:

1 - Who is he?

2 - He is Nam.

3 - He is my friend.

Trên đây là Giải bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 7. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.187
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm