Bài ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Corona lớp 3 - Trong tháng 2/2020

VnDoc.com xin tổng hợp Bài ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Corona lớp 3 để gửi đến các bạn. Đây là tài liệu ôn luyện các dạng bài tập Toán và Tiếng Việt chuẩn bị kiến thức cho các kì thi học kì, thi học sinh giỏi lớp 3 đạt kết quả cao.

1. Bài ôn tập ở nhà môn Toán

Bài 1: Tính nhẩm

4823 + 5000 = .....

9600- 400= ........

3724 + 2000= ..........

4000- 3500= ..........

5836 – 2000= ..........

5734 – 3734= ..........

Bài 2: Tính giá trị biểu thức

4672 + 3583 + 193 956 + 126 x 4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4672 – 3583 – 193 2078 – 328 : 4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 3: Tìm y

a, y – 1938 = 7391 + 139

y x 5 = 9295 – 2000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b, 726 + x = 1510 – 39

y : 8 = 9224 - 8056

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 4: Một cửa hàng có 4628m vải. Ngày thứ nhất bán được 1547m vải. Ngày thứ hai bán được 2037m vải. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải? (giải bằng 2 cách)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 5. Trong kho có 9576 kg thóc. Buổi sáng chuyển đi 2500kg, buổi chiều chuyển đi 2750kg. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki – lô – gam thóc?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 6: Tìm số thích hợp điền vào vòng tròn.

Bài ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Corona lớp 3

Bài 7. Tìm một số biết rằng nhân số đó với 3 rồi cộng với số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau thì được số lớn nhất có 4 chữ số.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 8: Tổng hai số là 7548, biết số thứ hai là tích của số bé nhất có 4 chữ số khác nhau với 5. Tìm số thứ nhất.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 9. Tìm tổng và hiệu của số nhỏ nhất có 4 chữ số đều là số lẻ và số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Bài ôn tập ở nhà môn Tiếng Việt

Bài 1: Gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi Khi nào?

a, Người Tày, người Nùng thường múa sư tử vào các dịp lễ hội mừng xuân.

b, Tháng năm, bầu trời như chiếc chảo khổng lồ bị nung nóng úp chụp vào xóm làng.

c, Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945.

Bài 2: Trả lời các câu hỏi

a, Khi nào lớp em tổ chức đi thăm quan?

………………………………………………

b, Em biết đọc từ bao giờ?

………………………………………………

c, Em làm bài tập về nhà lúc nào?

……………………………………………..

d, Em được nghỉ phòng dịch Corona từ bao giờ?

……………………………………………..

Bài 3: Đọc bài thơ sau và hoàn thành bảng sau:

Trận bóng dưới lòng đường

Ông trời ngoi lên mặt biển

Tròn như quả bóng em chơi

Bóng được thủ môn sóng sút

Lên sân vận động – bầu trời

Hậu vệ gió thường thận trọng

Ý đồ trong mỗi đường chuyền

Ngay phút đầu đã chủ động

Kèm người thường chặt trên sân

Mưa là trung phong đôi bạn

Đoạt banh dốc xuống ào ào

Sóng truy cản đầy quyết liệt

Gió chồm phá bóng lên cao

Các sự vật được nhân hóa

Từ ngữ nhân hóa sự vật

Các cách nhân hóa có trong bài thơ

Bài 4: Với mỗi từ ngữ dưới đây, em hãy viết một câu trong đó có sử dụng biện pháp nhân hóa

- Cái trống trường

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Cây bàng

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Cái cặp sách của em

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 5: Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi "Ở đâu? "

Kiến và gà rừng

Kiến tìm xuống dòng suối ở chân núi để uống nước .Sóng nước trào lên cuốn kiến đi. Gà rừng đậu trên cây cao nhìn thấy kiến sắp chết đuối, bèn thả cành cây xuống suối cho kiến. Kiến bò được lên cành cây và thoát chết. Sau này có người thợ săn chăng lưới ở cạnh tổ của gà rừng. Kiến bò đến , đốt vào chân người thợ săn. Người thợ săn giật mình đánh rơi lưới . Gà rừng cất cánh và bay thoát.

3. Phiếu bài tập tự ôn ở nhà lớp 3

4. Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020

5. Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020 môn Toán

6. Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020 môn Tiếng Việt

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bài ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Corona lớp 3. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
115 12.091
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Việt lớp 3 Xem thêm