Ứng dụng phương pháp tọa độ vectơ & tọa độ điểm vào giải bất đẳng thức, phương trình, bất phương trình, hệ phương trình

Cách giải bất đẳng thức, phương trình, bất phương trình, hệ phương trình

Ứng dụng phương pháp tọa độ vectơ & tọa độ điểm vào giải bất đẳng thức, phương trình, bất phương trình, hệ phương trình đưa ra 3 vấn đề cùng những ví dụ đi kèm, để các bạn học sinh tham khảo và từ đó có những cách làm bài hiệu quả.

Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Toán: Tuyển chọn 50 bài toán Xác suất điển hình

260 bài toán phương trình và hệ phương trình trong ôn thi đại học

Luyện thi THPT Quốc gia môn Toán: Hoán vị, Chỉnh hợp, Tổ hợp

Vấn đề 1: Dạng toán chứng minh bất đẳng thức.

BÀI 1: Chứng minh rằng:

Tài liệu luyện thi THPT Quốc gia môn Toán

Cách giải:

Cách làm bài bất đẳng thức, phương trình, bất phương trình, hệ phương trình

BÀI 2: Chứng minh rằng:

Tài liệu luyện thi THPT Quốc gia môn Toán

Cách giải:

Tài liệu ôn thi Đại học môn Toán

BÀI 3: Cho a, b, c > 0 và ab + bc + ca = abc. Chứng minh rằng

Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Toán

Cách giải:

Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Toán

Ta có

Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Toán

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi: a = b = c = 3

(Còn tiếp)

Đánh giá bài viết
1 1.565
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm