Từ ngày 15/8, 04 nhóm viên chức được tăng tuổi nghỉ hưu thêm 5 năm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 50/2022/NĐ-CP ngày 2/8/2022 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó sẽ có 4 nhóm viên chức được nghỉ hưu muộn hơn 5 năm. Mời các bạn tham khảo chi tiết.

Theo Nghị định số 50/2022/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực từ 15/8/2022, những viên chức nào được kéo dài tuổi nghỉ hưu tối đa 5 năm như sau:

1. Đối tượng viên chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn gồm những ai?

Nghị định này quy định việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức làm việc trong một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù.

Nghị định này áp dụng đối với:

1- Viên chức có học hàm Giáo sư, Phó giáo sư.

2- Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo là Tiến sĩ hoặc chuyên khoa II.

3- Giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần.

4- Viên chức có chuyên môn, kỹ thuật cao trong một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

2. Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, viên chức làm công việc gì?

Trong thời gian thực hiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, viên chức chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn, không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và không được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Trong thời gian thực hiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, nếu viên chức có nguyện vọng nghỉ làm việc hoặc đơn vị sự nghiệp không còn nhu cầu thì được giải quyết chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật.

3. Số năm tối đa được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

Việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức không quá 5 năm (60 tháng), tính từ thời điểm viên chức đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu.

4. Chế độ cho viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

Viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn được xác định là viên chức nằm trong tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp được cấp có thẩm quyền giao.

Viên chức được hưởng chế độ lương theo hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ và chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật.

Nghị định 50/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15.8.2022.

Theo bộ luật Lao động, từ 1.1.2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Như vậy, cùng với lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường, nếu viên chức trình độ, chuyên môn kỹ thuật cao có đủ các điều kiện theo quy định sẽ được kéo dài tuổi nghỉ hưu đến 65 tuổi đối với nữ vào năm 2035 và 67 tuổi đối với nam vào năm 2028.

........................................

Trên đây là nội dung chi tiết của bài viết Từ ngày 15/8, 04 nhóm viên chức được tăng tuổi nghỉ hưu thêm 5 năm. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi nhé.

Đánh giá bài viết
2 3.995
Sắp xếp theo

Văn bản giáo dục

Xem thêm