Quy định mới về tuổi nghỉ hưu, tiền lương, công chức, viên chức có hiệu lực từ ngày 15/8/2022

Quy định mới về tuổi nghỉ hưu, tiền lương, công chức, viên chức có hiệu lực từ ngày 15/8/2022 cụ thể ra sao? Mời các bạn tham khảo bài viết.

Câu hỏi: Tôi nghe nói từ ngày 15/8/2022 sẽ có nhiều quy định mới về tiền lương, tuổi nghỉ hưu của viên chức sẽ có hiệu lực. Vậy những quy định đó cụ thể như thế nào?

Trả lời:

Từ ngày 15/8/2022 sẽ có những quy định mới nổi bật về tiền lương, tuổi nghỉ hưu của viên chức như sau:

Từ 15/8/2022, viên chức có thể nghỉ hưu muộn hơn 5 năm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 50/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/8/2022) quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, các đối tượng viên chức sau sẽ được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn so với quy định là 05 năm:

- Viên chức có học hàm Giáo sư, Phó giáo sư;

- Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo là Tiến sĩ hoặc chuyên khoa II;

- Giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần;

- Viên chức có chuyên môn, kỹ thuật cao trong một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Ngoài ra, Viên chức giữ chức danh giảng viên của cơ sở giáo dục đại học công lập hoặc viên chức giữ chức danh khoa học, chức danh công nghệ tại tổ chức khoa học và công nghệ công lập đã được cấp có thẩm quyền quyết định việc kéo dài thời gian làm việc theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 141/2013/NĐ-CP hoặc Điều 9 Nghị định 40/2014/NĐ-CP từ trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định 141/2013/NĐ-CP, Nghị định 40/2014/NĐ-CP.

Hướng dẫn mới về xếp lương đối với viên chức nhiều ngành từ ngày 15/8/2022

Đối với viên chức công nghệ thông tin, an toàn thông tin

Tại Thông tư 08/2022/TT-BTTTT (có hiệu lực từ 15/8/2022) thì lương viên chức công nghệ thông tin, an toàn thông tin lên đến 12 triệu đồng/tháng, cụ thể:

- Chức danh công nghệ thông tin hạng I, an toàn thông tin hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) có 6 bậc, từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00;

- Chức danh công nghệ thông tin hạng II, an toàn thông tin hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) có 8 bậc, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

- Chức danh công nghệ thông tin hạng III, an toàn thông tin hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 có 9 bậc, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

- Chức danh công nghệ thông tin hạng IV, an toàn thông tin hạng IV được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B có 12 bậc, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06

Trường hợp viên chức có trình độ cao đẳng trở lên được tuyển dụng vào vị trí việc làm có yêu cầu chức danh nghề nghiệp hạng IV thì được xếp vào bậc 2; nếu có thời gian tập sự thì trong thời gian tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 2 của chức danh nghề nghiệp hạng IV.

Đối với viên chức chuyên ngành thư viện

Lương viên chức thư viện được thực hiện theo quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL (có hiệu lực từ ngày 15/8/2022) dao động từ 2.77 đến 10,2 triệu đồng/tháng.

>> Xem chi tiết: Bảng lương viên chức thư viện từ 15/08/2022

Lương viên chức, NLĐ của Quỹ Đổi mới Công nghệ quốc gia

Thông tư 12/2022/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực từ ngày 15/8/2022) như sau:

Viên chức và người lao động được hưởng tiền lương, tiền thưởng từ quỹ tiền lương, tiền thưởng do Quỹ xác định theo quy định sau:

- Quỹ tiền lương (kế hoạch và thực hiện), việc tạm ứng và phân phối tiền lương, tiền thưởng đối với viên chức và người lao động được thực hiện theo quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 13 Mục 3 và Mục 4 Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH.

- Khi xác định mức tiền lương bình quân kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện để tính quỹ tiền lương (kế hoạch và thực hiện) theo quy định tại Điều 9 và Điều 14 Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH thì chỉ tiêu lợi nhuận (lợi nhuận kế hoạch, lợi nhuận thực hiện trong năm và lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề) được tính bằng chỉ tiêu chênh lệch giữa tổng số thu nhập và tổng số chi phí (sau đây gọi tắt là chênh lệch thu trừ chi) của Quỹ.

Từ ngày 15/8/2022, bỏ chứng chỉ ngoại ngữ đối với công chức chuyên ngành hành, chính, văn thư

Trước đây, Thông tư 2/2021/TT-BNV yêu cầu sử dụng ngoại ngữ ở trình độ tương đương lần lượt là bậc 4, bậc 3 đối với ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính và ngạch chuyên viên. Tuy nhiên, Thông tư 06/2022/TT-BNV (có hiệu lực từ ngày 15/8/2022) chỉ còn yêu cầu có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

...........................

Trên đây là nội dung chi tiết của bài viết Quy định mới về tuổi nghỉ hưu, tiền lương, công chức, viên chức có hiệu lực từ ngày 15/8/2022. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Đánh giá bài viết
3 8.191
Sắp xếp theo

Văn bản giáo dục

Xem thêm