9 đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học trường THPT Lục Nam, Bắc Giang

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học có đáp án chi tiết

9 đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học trường THPT Lục Nam, Bắc Giang được thầy giáo Tăng Văn Y biên tập. Đây là tài liệu ôn tập môn Hóa nâng cao hữu ích dành cho các bạn thí sinh, giúp các bạn thí sinh ôn tập và muốn đạt điểm cao trong bài thi THPT Quốc gia môn Hóa học. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học trường THPT Tĩnh Gia 4, Thanh Hóa

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học trường THPT Đoàn Thị Điểm, Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên

TRƯỜNG THPT LỤC NAM

(Đề thi có 4 trang)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HOÁ HỌC

Thời gian làm bài 90 phút

Số câu trắc nghiệm: 50 câu

Cho: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, Si = 28, S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40, Fe = 56,
Cu = 64, Zn = 65, Br = 80, Ag = 108, Ba = 137.

Câu 1: Phương trình điện li tổng cộng của H3PO4 trong dung dịch là:

H3PO4 ↔ 3H+ PO3-4

Khi thêm HCl vào dung dịch, cân bằng trên

A. nồng độ tăng lên. B. không bị chuyển dịch.
C. chuyển dịch theo chiều thuận. D. chuyển dịch theo chiều nghịch.

Câu 2: Các đồng phân ứng với công thức phân tử C4H6O, mạch hở, có tính chất: Hiđro hóa thu được ancol butylic. Số đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C4H6O thỏa mãn tính chất trên là

A. 4. B. 6 C. 3 D. 5.

Câu 3: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm x mol Fe và y mol FeS2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch HNO3 đun nóng, thu được khí NO duy nhất thoát ra và dung dịch chỉ chứa một muối sắt(III) sunfat. Quan hệ giữa x và y là

A. y = 2x. B. x = y. C. x = 3y. D. y = 3x.

Câu 4: Hỗn hợp khí X chứa hiđro và một anken. Tỉ khối hơi của X đối với hiđro là 6. Đun nóng X có bột Ni xúc tác, X biến thành hỗn hợp khí Y có tỉ khối đối với hiđro là 8 và không làm mất màu nước brom. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức của anken là

A. C2H4. B. C3H6. C. C4H8. D. C4H6.

Câu 5: Trong phòng thí nghiệm, khí clo được điều chế bằng cách cho axit clohiđric đặc tác dụng với chất oxi hóa mạnh như MnO2 (rắn) hoặc KMnO4 (rắn)... Khí clo thu được thường bị lẫn tạp chất là khí hiđro clorua và hơi nước. Để loại bỏ tạp chất, cần dẫn khí clo lần lượt qua các bình rửa khí chứa các dung dịch:

A. NaOH và H2SO4 đặc. B. NaHCO3 và H2SO4 đặc.
C. NaCl và HCl đặc. D. NaCl và H2SO4 đặc.

Câu 6: Cho các phản ứng sau:

(a) 3Ca(OH)2 + 2H3PO4 → Ca3(PO4)2 + 6H2O

(b) 3CaO + 2H3PO4 → Ca3(PO4)2 + 3H2O

(c) 2Na3PO4 + 3CaCl2 → Ca3(PO4)2 + 6NaCl

(d) 3NaH2PO4 + 3Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 + Na3PO4 + 6H2O

(e) 2(NH4)3PO4 + 3Ca(NO3)2 → Ca3(PO4)2 + 6NH4NO3

A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 7: Cho cân bằng hóa học: N2 (k) + O2 (k) ↔ 2NO (k) ; H > 0.

Để thu được nhiều NO ta có thể thực hiện biện pháp

A. giảm áp suất chung của hệ. B. giảm nhiệt độ của hệ.
C. tăng áp suất chung của hệ. D. tăng nhiệt độ của hệ.

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm C2H2, C3H6, C6H6 cần vừa đúng V lít không khí (ở đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong (dư) thu được a gam kết tủa. Biết không khí gồm có 20% oxi và 80% nitơ theo thể tích. Biểu thức liên hệ giữa m với V và a là

Đề thi thử Đại học môn Hóa có đáp án

Câu 9: Axit sunfuric đặc thường được dùng để làm khô các chất khí ẩm. Dãy các chất khí nào dưới đây có thể được làm khô bằng axit sunfuric đặc?

A. CO2, O2. B. H2S, HI. C. NH3, H2. D. SO3, CO2.

Câu 10: Axit cacboxylic X mạch hở, chứa 2 liên kết (pi) trong phân tử. X tác dụng với NaHCO3 (dư) sinh ra số mol CO2 gấp đôi số mol của X phản ứng. X thuộc dãy đồng đẳng của axit

A. no, đơn chức. B. không no, đơn chức.
C. no, hai chức. D. không no, hai chức.

(Còn tiếp)

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học

1. D

2. D

3. D

4. B

5. D

6. C

7. D

8. A

9. A

10. C

11. D

12. B

13. B

14. A

15. D

16. B

17. B

18. D

19. D

20. B

21. C

22. C

23. C

24. A

25. D

26. C

27. A

28. D

29. C

30. A

31. C

32. D

33. B

34. C

35. A

36. A

37. C

38. B

39. C

40. B

41. D

42. C

43. B

44. D

45. B

46. A

47. A

48. D

49. B

50. C

Đánh giá bài viết
1 985
Sắp xếp theo

    Môn Hóa khối B

    Xem thêm