Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 1 năm 2016 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Hóa học

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 1 năm 2016 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm. Đây là tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2016 và luyện thi đại học môn Hóa năm 2016 hữu ích dành cho các bạn thí sinh. Mời các bạn tham khảo.

Những dạng câu hỏi khó trong đề thi THPT Quốc gia môn Hóa

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học - Số 1

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học - Số 2

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học - Số 3

SỞ GD&ĐT BẮC NINH

TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN

(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1

NĂM HỌC 2015 - 2016

MÔN: HÓA HỌC LỚP: 12

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề 132

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố:

H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5;

K = 39; Ca = 40; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.

(Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học)

Câu 1: Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là

A. CH3COOH. B. CH3CHO. C. C2H5OH. D. C2H6.

Câu 2: Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn.

A. C2H3Cl. B. C2H4 C. CH4 D. C2H2

Câu 3: Cho các chất có công thức cấu tạo sau đây:

(1) CH3CH2COOCH3; (2) CH3OOCCH3; (3) HCOOC2H5; (4) CH3COC2H5;

Chất không thuộc loại este là

A. (2). B. (1). C. (4). D. (3).

Câu 4: Cho cân bằng hóa học: ; phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt. Cân bằng hóa học không bị dịch chuyển khi

A. thay đổi nồng độ N2. B. thay đổi áp suất của hệ.
C. thêm chất xúc tác Fe. D. thay đổi nhiệt độ.

Câu 5: Bệnh nhân phải tiếp đường (tiêm hoặc truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch), đó là loại đường nào?

A. Glucozơ B. Mantozơ C. Saccarozơ D. Fructozơ

Câu 6: Metyl amin là tên gọi của chất nào dưới đây?

A. CH3Cl. B. CH3NH2. C. CH3OH. D. CH3CH2NH2.

Câu 7: Trong hạt nhân nguyên tử, hạt mang điện là

A. electron và nơtron. B. proton và electron.
C. proton và nơtron. D. proton.

Câu 8: Chất nào sau đây là thành phần chính trong phân bón supephotphat kép?

A. Ca(H2PO4)2 B. Ca3(PO4)2.
C. Ca(H2PO4)2 và CaSO4 D. CaHPO4

Câu 9: Phân tử hợp chất nào dưới đây là phân tử không phân cực?

A. HCl B. CO2. C. NH3. D. H2O.

Câu 10: Nước Gia-ven được điều chế bằng cách.

A. Cho Clo tác dụng với dung dịch Ca(OH)2.
B. Cho Clo tác dụng với nước.
C. Cho Clo vào dung dịch KOH loãng rồi đun nóng 100oC.
D. Cho Clo sục vào dung dịch NaOH loãng.

Câu 11: Trong phân tử H2SO4 số oxihóa của lưu huỳnh (S) là

A. -2. B. +6. C. +4. D. 0.

Câu 12: Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

A. Glucozơ B. Saccarozơ C. Tinh bột D. Fructozơ

Câu 13: Số tripeptit chứa các amino axit khác nhau được tạo nên từ hỗn hợp gồm alanin, glyxin và valin là

A. 27. B. 8. C. 6. D. 18.

Câu 14: Những chai, lọ bằng thủy tinh không được đựng dung dịch axit nào sau đây?

A. HI B. HF C. HCl D. HBr

Câu 15: Hợp chất nào dưới đây không thể là hợp chất phenol?

A. C6H5OH. B. C6H5CH2OH. C. C6H4(CH3)OH. D. HO-C6H4-OH.

Câu 16: Cân bằng nào sau đây chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng áp suất?

Câu 17: Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính?

A. H2N-CH2-COOH B. CH3COONH4 C. NaHCO3 D. H2N-CH2-NH2

Câu 18: Cho các dung dịch của các hợp chất sau: NH2-CH2-COOH (1); NH2-[CH2]2CH(NH2)-COOH (2); HOOC-C3H5(NH2)-COOH (3); NH2-CH(CH3)-COOH (4); NH2-CH2-COONa (5)

Dung dịch làm quỳ tím hoá đỏ là

A. (3). B. (3), (4). C. (1), (5). D. (2).

Câu 19: Cho phản ứng: Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2S + H2O. Khi hệ số cân bằng phản ứng là nguyên và tối giản thì số phân tử H2O tạo thành là

A. 3. B. 10. C. 5. D. 4.

Câu 20: Hồi đầu thế kỷ 19 người ta sản xuất natri sunfat bằng cách cho axit sunfuric đặc tác dụng với muối ăn. Khi đó, xung quanh các nhà máy sản xuất bằng cách này, dụng cụ của thợ thủ công rất nhanh hỏng và cây cối bị chết rất nhiều. Người ta đã cố gắng cho khí thải thoát ra bằng những ống khói cao tới 300m nhưng tác hại của khí thải vẫn tiếp diễn, đặc biệt là khí hậu ẩm. Hãy cho biết khí thải đó có chứa thành phần chủ yếu là chất nào trong các chất sau?

A. HCl B. SO2 C. H2SO4 D. Cl

(Còn tiếp)

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật Lý

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Toán

Tuyển tập 20 đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2016

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Hóa học

1. A

2. C

3. C

4. C

5. A

6. B

7. D

8. A

9. B

10. D

11. B

12. B

13. C

14. B

15. B

16. D

17. D

18. A

19. D

20. A

21. A

22. C

23. B

24. B

25. D

26. A

27. D

28. D

29. A

30. D

31. A

32. A

33. D

34. C

35. D

36. C

37. B

38. D

39. B

40. C

41. B

42. A

43. A

44. C

45. C

46. C

47. B

48. A

49. C

50. A

Đánh giá bài viết
7 18.579
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Hóa khối B Xem thêm