Bài tập hè tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 10

Bên cạnh nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 4 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 4 các môn năm 2020 - 2021.

Bài ôn tập hè môn Anh lớp 3 lên 4 có đáp án

Nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh lên lớp 4, đề ôn tập hè tiếng Anh 3 lên 4 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra lên lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 chương trình mới giúp các em ôn tập những kỹ năng làm bài thi hiệu quả. 

Reorder the words to make sentences

1. weather/ What/ is/ in/ Da Nang City/ like/ the?

……………………………………………………………………

2. The / is/ on/ the/ cat/ bed.

……………………………………………………………………

3. Phong / cycling/ the/in / park/ are/ Nam/ and.

……………………………………………………………………

4. My/ is/ twenty-four/ brother/ years old.

……………………………………………………………………

5. she/ Does/ like/ teddy bear/ pink/ ?/ a/

……………………………………………………………………

Read the passage and write True or False.

My name is Phong. Today I am in the park with my friends. We are doing sports and playing games. Some of the boys and I are playing football. Some of the girls are skipping. My friend Mai is cycling. Peter and Quan are flying kites. We are happy in the park.

1. His name is Nam.

2. He is with his friends.

3. They are doing sports and playing games.

4. Mai is flying kite.

5. They are sad in the park.

Read and match

1. How many pencils? A. No, he isn’t
2. What color are these? B. It’s a yellow computer
3. What is this? C. Ten pencils
4. Who is she? D. They are blue schoolbags.
5. Is this a globe? E. She’s my teacher
6. Is he ugly? F. Yes , it is

Choose the odd one out.

1. Short ugly pretty colour
2. mother sister family dad
3. friend classmate teacher pencil
4. guitar sport violin piano
5. is am are were

ĐÁP ÁN

Reorder the words to make sentences

1 - What is the weather like in the Da Nang city?

2 - The cat is on the bed.

3 - Phong and Nam are cycling in the park.

4 - My brother is twenty-four years old.

5 - Does she like a pink teddy bear?

Read the passage and write True or False.

1 - False; 2 - True; 3 - True; 4 - False; 5 - False;

Read and match

1 - C; 2 - D; 3 - B; 4 - E; 5 - F; 6 - A;

Choose the odd one out.

1 - colour; 2 - family; 3 - pencil; 4 - sport; 5 - were;

Download đề thi & đáp án tại: Bài tập ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 281
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm