Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán tài chính

Trắc nghiệm môn Kế toán tài chính

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Kế toán tài chính doanh nghiệp, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán tài chính để làm tài liệu ôn tập. Với những câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sư tầm giúp bạn củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán tài chính - Phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán tài chính - Phần 2

Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán tài chính - Phần 3

1. Tài khoản dùng để:

A. Ghi nhận tình hình biến động của tài sản (đúng).

B. Ghi nhận tình hình biến động tài chính.

C. Ghi nhận tình hình biến động kinh tế.

D. Tất cả đều đúng.

2. Vật liệu thừa cuối kỳ trước từ sản xuất để lại phân xưởng sản xuất kỳ này sử dụng để sản xuất sản phẩm, kế toán ghi:

A. Nợ TK 621, Có TK 152 (ghi âm).

B. Nợ TK 621, Có TK 152 (đúng).

C. Nợ TK 152, Có TK 627.

D. Nợ TK 152 , Có TK 154.

3. Vật liệu thừa cuối kỳ từ sản xuất để lại xưởng kế toán ghi :

A. Nợ TK 621, Có TK 152 (ghi âm) (đúng).

B. Nợ TK 621 , Có TK 152.

C. Nợ TK 152, Có TK 627.

D. Nợ TK 152, Có TK 154.

4. Tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh trong kỳ để sản xuất hai loại sản phẩm A và B là 120tr được phân bổ theo tiêu thức số lượng SP. Biết rằng SPA hoàn thành 1000SP, SPB hoàn thành 500SP. Chi phí NVL trực tiếp phân bổ cho SPA là:

A. 40tr.

B. 50tr.

C. 80tr(đúng).

D. 70tr.

5. Doanh nghiệp trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân trực tiếp sản xuất, kế toán ghi:

A. Nợ TK 622/ có TK 335 (đúng).

B. Nợ TK 622/ có TK 334.

C. Nợ TK 334/ có TK 335.

D. Nợ TK 335 /có TK 334.

6. Doanh nghiệp đã trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân trực tiếp sản xuất SP nay thực tế phát sinh, ghi:

A. Nợ TK 622/có TK 335.

B. Nợ TK 335/ có TK 622.

C. Nợ TK 334/ có TK 335.

D. Nợ TK 335/ có TK 334 (đúng).

7. Giá trị phế liệu thu hồi ước tính thu hồi từ sản xuất nhập kho ghi:

A. Nợ TK 152/ có TK 627.

B. Nợ TK 152/ có TK 154 (đúng).

C. Nợ TK 152/ có TK 632.

D. Nợ TK152/ có TK 811.

8. Tiền ăn giữa ca của công nhân trực tiếp sản xuất:

A. Nợ TK 622 (đúng).

B. Nợ TK 627.

C. Nợ TK 334.

D. Nợ TK 431.

9. Cuối kỳ, khi tính được giá thành thực tế thành phẩm nhập kho, kế toán ghi:

A. Nợ TK 155/ có TK 154.

B. Nợ TK 632/ có TK 154.

C. Nợ TK 632/ có TK 631.

D. câu a và c đều đúng (đúng)

10. Khi hàng hóa A được trao đổi để lấy hàng hóa B cùng một giá trị (biết A khác B) thì việc trao đổi này được coi là:

A. Một giao dịch tạo ra doanh thu (đúng).

B. Một giao dịch không tạo ra doanh thu.

C. Một giao dịch tạo ra thu nhập khác.

D. Không câu nào đúng.

11. Tại Cty TNHH Đại Đồng Tiến, trong kỳ có phát sinh doanh thu bán hàng, kế toán hạch toán vào:

A. TÀI KHOẢN 5111.

B. TÀI KHOẢN 5112 (đúng).

C. TÀI KHOẢN 5113.

D. TÀI KHOẢN 5114.

12. Tại Cty thương mại du lịch & vận tải, khi có phát sinh doanh thu, kế toán hạch toán vào:

A. tài khoản 5111.

B. tài khoản 5112.

C. 5113 (đúng).

D. tất cả đều đúng.

13. Hoa hồng được hưởng do bán hàng nhận ký gửi, kế toán đại lý ghi

A. tài khoản 511 (đúng).

B. tài khoản 711.

C. tài khoản 3387.

D. tài khoản 515.

14. Tại cty cổ phần Á Châu, mua trái phiếu có kỳ hạn 02 năm kế toán ghi nhận tiền lãi nhận trước vào:

A. Tài khoản 511.

B. Tài khoản 711.

C. Tài khoản 3387 (đúng).

D. Tài khoản 515.

15. Các chi phí liên quan đến việc bán, thanh lý BĐS đầu tư sẽ được ghi nhận vào:

A. Tài khoản 811.

B. Tài khoản 632 (đúng).

C. Tài khoản 642.

D. Tài khoản 635.

16. Vì một nguyên nhân khách quan, hợp đồng cung cấp dịch vụ cho thuê BĐS đầu tư không được tiếp tục thực hiện, kế toán hạch toán số tiền phải trả lại cho khách hàng vào:

A. Nợ TK 811.

B. Nợ TK 3387.

C. Nợ TK 531.

D. Nợ TK 3387/Nợ TK 531 (đúng).

17. Chiết khấu thương mại đối với người bán là một khoản:

A. Giảm giá vốn hàng bán.

B. Chi phí bán hàng.

C. Chi phí khác.

D. Giảm doanh thu (đúng).

18. Doanh nghiệp bán hàng trả chậm, lãi trả chậm được hưởng hạch toán vào:

A. Doanh thu chưa thực hiện (đúng).

B. Doanh thu hoạt động tài chính.

C. Doanh thu khác.

D. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

19. Khoản hoa hồng chi cho đại lý, doanh nghiệp hạch toán vào:

A. TK 811.

B. TK 642.

C. TK 641 (đúng).

D. TK 635.

20. Những chi phí nào sau đây không được ghi nhận là khoản giảm doanh thu?

A. Thuế XK.

B. Thuế TTĐB.

C. Thuế GTGT khấu trừ (đúng).

D. Giảm giá hàng bán.

Đánh giá bài viết
4 10.774
Sắp xếp theo

Cao đẳng - Đại học

Xem thêm