Bài giảng Kế toán tài chính (Phần 3)

Bài giảng Kế toán tài chính

Bài giảng Kế toán tài chính (Phần 3) giúp người đọc nắm được những vấn đề cơ bản trong hạch toán kế toán ở đơn vị chủ đầu tư, hiểu một số khái niệm cơ bản liên quan đến kế toán chủ đầu tư, các nguyên tắc hạch toán,...Mời các bạn tham khảo và tải tài liệu miễn phí.

Bài giảng Nguyên lý Kế Toán

Bài giảng Kế toán tài chính (Phần 1)

Bài giảng Kế toán tài chính (Phần 2)

Bài giảng Kế toán tài chính (Phần 4)

KẾ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN
(KẾ TOÁN CHỦ ĐẦU TƯ)

Mục tiêu:

 • Người đọc nắm được những vấn đề cơ bản trong hạch toán kế toán ở đơn vị chủ đầu tư:
 • Một số khái niệm cơ bản liên quan đến kế toán chủ đầu tư.
 • Các nguyên tắc hạch toán, phương pháp hạch toán nguồn vốn xây dựng cơ bản ở đơn vị chủ đầu tư.
 • Phương pháp kế toán quá trình đầu tư và quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

4.1. Những vấn đề chung

4.1.1. Một số khái niệm:

 • Đầu tư xây dựng cơ bản là một hoạt động quan trọng có ảnh hưởng lớn đến nhịp độ phát triển của nền kinh tế và đời sống của nhân dân. Đây là lĩnh vực rất phức tạp trong đời sống kinh tế - xã hội cần phải được quản lý một cách chặt chẽ dưới nhiều góc độ khác nhau nhằm đảm bảo chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ nhất định; huy động và sử dụng có hiệu quả cao nhất vốn đầu tư; đảm bảo chất lượng và thời hạn xây dựng với chi phí hợp lý và phù hợp với quy định của pháp luật nhà nước...
 • Dự án đầu tư là một tập hợp những đề xuất về việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng hoặc cải tạo những đối tượng nhất định nhằm đạt được sự tăng trưởng về số lượng, cải tiến hoặc nâng cao chất lượng của sản phẩm hay dịch vụ nào đó trong một khoảng thời gian xác định.
 • Công trình xây dựng là sản phẩm của công nghệ xây lắp gắn liền với đất (bao gồm cả mặt nước, mặt biển và thềm lục địa....) được tạo thành bằng vật liệu xây dựng, thiết bị và lao động. Công trình xây dựng bao gồm một hoặc nhiều hạng mục công trình nằm trong dây chuyền công nghệ đồng bộ, hoàn chỉnh (có tính đến việc hợp tác sản xuất) để làm ra sản phẩm cuối cùng nêu trong dự án.
 • Chủ đầu tư xây dựng công trình là người sở hữu vốn hoặc là người được giao quản lý và sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình. Cụ thể như sau:
  • Đối với dự án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước thì chủ đầu tư xây dựng công trình do người quyết định đầu tư quyết định trước khi lập dự án đâu tư xây dựng công trình phù hợp với quy định của Luật ngân sách nhà nước.
  • Các dự án sử dụng vốn tín dụng thì người vay vốn là chủ đầu tư.
  • Các dự án sử dụng vốn khác thì chủ đầu tư là chủ sở hữu vốn hoặc là người đại diện theo quy định của pháp luật.
  • Đối với các dự án sử dụng vốn hỗn hợp thì chủ đầu tư do các thành viên góp vốn thỏa thuận cử ra hoặc là người có tỷ lệ góp vốn cao nhất.
Đánh giá bài viết
1 1.419
Sắp xếp theo

Giáo Án - Bài Giảng

Xem thêm