Công điện 848/CĐ-BGDĐT năm 2021 về tổ chức khai giảng và chuẩn bị cho năm học mới

Tổ chức khai giảng trực tiếp hoặc trực tuyến tùy tình hình dịch

Ngày 30/8/2021, Bộ GD&ĐT có Công điện 848/CĐ-BGDĐT về việc tổ chức khai giảng và chuẩn bị cho năm học mới trong tình hình dịch bệnh phức tạp. Mời các bạn tham khảo.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
________

Số: 848/CĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2021

CÔNG ĐIỆN

V/v tổ chức khai giảng và chuẩn bị cho năm học mới trong tình hình dịch bệnh phức tạp

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO điện:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chuẩn bị bước vào năm học mới trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, nhiều địa phương đang ưu tiên tập trung chống dịch, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) khẩn trương chỉ đạo một số nội dung sau:

1 . Chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo sẵn sàng các phương án tổ chức dạy học, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong trường học; tổ chức khai giảng năm học mới linh hoạt theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến tùy tình hình dịch bệnh tại địa phương, bảo đảm an toàn, gọn nhẹ, thiết thực, thể hiện tinh thần chia sẻ, động viên học sinh, giáo viên vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ dạy và học. Trong trường hợp chưa đảm bảo an toàn phòng dịch, có thể tổ chức lễ khai giảng chung theo hình thức trực tuyến hoặc trên truyền hình để các đối tượng học sinh thuộc khu vực đang phải giãn cách được hòa chung vào không khí khai giảng của địa phương và cả nước.

2 . Đối với địa phương có dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định lùi thời điểm bắt đầu năm học mới cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát; dành thời gian trước mắt để tập trung phòng, chống dịch, động viên giáo viên vừa tham gia phòng, chống dịch theo phân công, vừa chuẩn bị thật tốt mọi điều kiện để triển khai năm học mới khi điều kiện cho phép.

3 . Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch giáo dục để chủ động, linh hoạt thực hiện, sẵn sàng ứng phó với các tình huống diễn biến của dịch Covid-19 tại địa phương; huy động các nguồn lực tăng cường cho các nhà trường về hạ tầng công nghệ thông tin và các điều kiện cần thiết để tổ chức hiệu quả việc dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình; đặc biệt quan tâm chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường phối hợp với gia đình học sinh tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện của gia đình, địa phương, nhà trường để việc dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình đối với đối tượng học sinh lớp 1 và lớp 2, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả; có biện pháp thiết thực hỗ trợ các đối tượng học sinh khó khăn thiếu phương tiện học tập.

4 . Thực hiện kịp thời việc miễn, giảm học phí đối với các đối tượng học sinh theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Đặc biệt quan tâm đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên thuộc khu vực có ảnh hưởng nặng nề vì dịch Covid-19. Tiếp tục chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp sách giáo khoa kịp thời đến các đối tượng học sinh tại địa phương, tiếp nhận học sinh đang về cư trú tại địa phương để phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ các học sinh thuộc gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn vì Covid-19, học sinh là con của cán bộ tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch chuẩn bị cho năm học mới.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo kịp thời./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để báo cáo);

- Ủy ban Quốc gia phòng chống Covid- 19 (để báo cáo);

- Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo);

- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội (để báo cáo);

- Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực t huộc T rung ương (để phối hợp chỉ đạo);

- Các Sở GDĐT;

- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;

- Lưu: VT, Vụ GDTrH.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Kim Sơn

Đánh giá bài viết
1 84
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm