Đề cương ôn tập học kì 1 Địa lý 10 năm 2017 - 2018 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT YÊN HÒA
ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Địa lí - 10
Thời gian làm bài: 45phút
Mã đề 101
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên:..................................................................... Lớp: .............................
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN(3 điểm)
Câu 1: Ý nào không đúng khi nhận định về hoạt động sản xuất của con người có ảnh hưởng đến tính chất
đất?
A. Đốt rừng làm nương rẫy sẽ đẩy mạnh quá trình xói mòn.
B. Việc bón phân hữu cơ ảnh hưởng đến tính chất lý hóa sinh của đất.
C. Quá trình trồng luá nước làm đất mất dần cấu tượng.
D. Quyết định thành phần khoáng vật.
Câu 2: Khi một thành phần nào đó thay đổi sẽ làm cho các thành phần khác của lớp vỏ địa thay đổi
theo. Điều này thể hiện:
A. cả 3 quy luật của lớp vỏ địa lí.
B. tính phi địa đới của tự nhiên
C. tính thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí
D. tính địa đới của tự nhiên
Câu 3: Nhân tố nào quyết định thành phần khoáng vật của đất?
A. Địa hình B. Đá mẹ C. Khí hậu D. Sinh vật
Câu 4: Tác nhân chủ yếu để hình thành địa hình cacxtơ là
A. Nước. B. sinh vật. C. gió. D. con người.
Câu 5: Điểm giống nhau cơ bản giữa nội lực và ngoại lực là
A. cùng gây ra các hiện tượng động đất và núi lửa.
B. cùng có tác động làm thay đổi diện mạo của Trái Đất.
C. có cùng hướng tác động lên bề mặt Trái Đất.
D. đều được sinh ra do năng lượng bức xạ mặt trời
Câu 6: Nước ta có cơ cấu dân số theo tuổi (năm 2017) như sau:
0-14 tuổi: 25,2% > 65 tuổi: 5,5%
15- 64 tuổi: 69,3%
Như vậy nước ta đang có đặc điểm dân số:
A. Dân số trẻ B. Dân số g
C. Dân số có xu hướng già hóa. D. Dân số vàng.
Câu 7: Các nước đang phát triển phải thực hiện chính sách dân số vì:
A. Sự phát triển dân số chưa phù hợp yêu cầu về nguồn lao động
B. Mất cân đối giữa phát triển dân số và tăng trưởng kinh tế
C. Điều chỉnh sự phát triển dân số cho phù hợp với thực trạng của nền kinh tế.
D. Dân số tăng quá nhanh
Câu 8: Nguyên nhân sâu xa của quy luật phi địa đới là
A. nguồn năng lượng bên trong lòng đất
B. độ cao địa hình
C. sự phân bố không đều giữa lục địa và đại dương
D. nguồn bức xạ Mặt Trời
Câu 9: Nguyên nhân tạo ra tính địa đới là:
A. Trái Đất nghiêng khi quay trên quỹ đạo
B. Vận tốc quay của Trái Đất khá lớn
C. Trái Đất có hình cầu
D. Trái Đất vừa quay xung quanh trục vừa quay quanh Mặt Trời
Câu 10: Lớp vật chất tơi xốp ở bề mặt lục địa, được đặc trưng bởi độ phì gọi là
A. chất mùn B. đất phù sa C. thổ nhưỡng (đất) D. lớp vỏ phong hóa
Câu 11: Động lực phát triển dân số thế giới là:
A. tỉ suất gia tăng tự nhiên của dân số. B. tỉ suất gia tăng cơ học của dân số.
C. tỉ suất sinh tô D. tổng cả tăng tự nhiên và cơ học.
Câu 12: Ý nào sau đây không chính xác khi đánh giá hậu quả của sự gia tăng dân số quá nhanh các
nước đang phát triển?
A. Phân bố dân cư không đồng đều. B. Kinh tế chậm phát triển.
C. Chất lượng cuộc sống của người dân thấp. D. Tài nguyên, môi trường bị suy giảm, ô nhiễm.
PHẦN II. TỰ LUẬN (7điểm)
Câu 1. (2,0điểm) Sự phân bố của sinh vật trong tự nhiên, chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố. Em hãy: -
Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố sinh vật.
- Phân tích rõ vai trò của nhân tố khí hậu .
Câu 2. ( 2,0 điểm) Nêu đặc điểm của phân bố dân cư thế giới hiện nay.
Câu 3. (3,0điểm) Dựa vào bảng số liệu sau:
Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của một số nước, năm 2000 (đơn vị %).
Nước Khu vực I Khu Vực II Khu vực III
Pháp 5,1 27,8 67,1
Việt Nam 68,0 12,0 20,0
a/ Vẽ biểu đồ thích hợp nhất, thể hiện cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của Pháp và Việt Nam năm
2000.
b/ Rút ra những nhận xét cần thiết.
-----------------------------------------------------HẾT------------------------------------------------------------------
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT YÊN HÒA
ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Địa lí - 10
Thời gian làm bài: 45phút;
Mã đề 102
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên:..................................................................... Lớp: .............................
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN(3 điểm)
Câu 1: Nhân tố nào quyết định thành phần khoáng vật của đất:
A. Khí hậu B. Địa hình C. Đá mẹ D. Sinh vật
Câu 2: Các nước đang phát triển phải thực hiện chính sách dân số vì:
A. Dân số tăng quá nhanh
B. Mất cân đối giữa phát triển dân số và tăng trưởng kinh tế
C. Điều chỉnh sự phát triển dân số cho phù hợp với thực trạng của nền kinh tế.
D. Sự phát triển dân số chưa phù hợp yêu cầu về nguồn lao động
Câu 3: Ý nào không đúng khi nhận định về hoạt động sản xuất của con người có ảnh hưởng đến tính chất
đất?
A. Đốt rừng làm nương rẫy sẽ đẩy mạnh quá trình xói mòn.
B. Quyết định thành phần khoáng vật.
C. Quá trình trồng luá nước làm đất mất dần cấu tượng.
D. Việc bón phân hữu cơ ảnh hưởng đến tính chất lý hóa sinh của đất.
Câu 4: Điểm giống nhau cơ bản giữa nội lực và ngoại lực là
A. cùng gây ra các hiện tượng động đất và núi lửa.
B. cùng có tác động làm thay đổi diện mạo của Trái Đất.
C. có cùng hướng tác động lên bề mặt Trái Đất.
D. đều được sinh ra do năng lượng bức xạ mặt trời
Câu 5: Nguyên nhân sâu xa của quy luật phi địa đới là:
A. Nguồn bức xạ Mặt Trời
B. Sự phân bố không đều giữa lục địa và đại dương
C. Nguồn năng lượng bên trong lòng đất
D. Độ cao địa hình
Câu 6: Lớp vật chất tơi xốp ở bề mặt lục địa, được đặc trưng bởi độ phì gọi là
A. chất mùn B. thổ nhưỡng (đất) C. đất phù sa D. lớp vỏ phong hóa
Câu 7: Khi một thành phần nào đó thay đổi sẽ làm cho các thành phần khác của lớp vỏ địa thay đổi
theo. Điều này thể hiện:
A. tính địa đới của tự nhiên
B. tính thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí
C. tính phi địa đới của tự nhiên
D. cả 3 quy luật của lớp vỏ địa lí.
Câu 8: Nguyên nhân tạo ra tính địa đới là:
A. Trái Đất nghiêng khi quay trên quỹ đạo
B. Vận tốc quay của Trái Đất khá lớn
C. Trái Đất có hình cầu
D. Trái Đất vừa quay xung quanh trục vừa quay quanh Mặt Trời
Câu 9: Ý nào sau đây không chính xác khi đánh giá hậu quả của sự gia tăng dân số quá nhanh ở các nước
đang phát triển?

Đề cương ôn tập học kì 1 Địa lý 10 năm 2017 - 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề cương ôn tập học kì 1 Địa lý 10 năm 2017 - 2018 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội. Chắc chắn nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt Địa 10. Mời các bạn tham khảo.

----------------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải bài tập Địa 10, Học tốt Ngữ văn 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 472
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Địa lý lớp 10 Xem thêm