Giải bài tập SGK Địa lý 10 bài 31

Giải bài tập SGK Địa lý 10 bài 31: Vai trò, đặc điểm của công nghiệp

Giải bài tập SGK Địa lý 10 bài 31: Vai trò, đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp bài tập và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lý lớp 10. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo

Trả lời câu hỏi Địa Lí 10 Bài 31 trang 119: Tại sao tỉ trọng của ngành công nghiệp trong cơ cấu GDP là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá trình độ phát triển kinh tế?

Trả lời:

Trình độ phát triển công nghiệp của mỗi nước biểu thị trình độ phát triển và sự vững mạnh của nền kinh tế nước đó. Các quốc gia có nền kinh tế phát triển thường có tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ cao trên 95%.

Trả lời câu hỏi Địa Lí 10 Bài 31 trang 119: Từ sơ đồ trên, em hãy nêu rõ hai giai đoạn của sản xuất công nghiệp.

Trả lời:

- Giai đoạn 1: tác động vào đối tượng lao động để tạo ra nguyên liệu sản xuất.

- Giai đoạn 2: chế biến nguyên liệu để tạo ra tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng.

Trả lời câu hỏi Địa Lí 10 Bài 31 trang 120: Em hãy cho biết sự khác biệt của sản xuất công nghiệp so với đặc điểm của sản xuất nông nghiệp.

Trả lời:

- Đặc điểm sản xuất công nghiệp:

+ Sản xuất bao gồm 2 giai đoạn.

+ Sản xuất bao gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp giữa nhiều ngành để tạo ra sản phẩm cuối cùng.

+ Sản xuất có tính tập trung cao độ.

- Sản xuất nông nghiệp:

+ Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu không thể thay thế.

+ Đối tượng là cây trồng và vật nuôi.

+ Sản xuất nông nghiệp có tính thời vụ

+ Phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên

+ Trong nền nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa.

Trả lời câu hỏi Địa Lí 10 Bài 31 trang 120: Hãy phân tích và cho ví dụ về ảnh hưởng của từng nhân tố đối với sự phân bố công nghiệp.

Trả lời:

- Vị trí địa lý: Bao gồm vị trí về tự nhiên, kinh tế, chính trị có ảnh hưởng đến việc lựa chọn vị trí đặt các nhà máy để thuận lợi cho việc vận chuyển nguyên liệu từ nơi khai thác tới nơi chế biến và và sản phẩm từ nơi chế biến đến thị trường tiêu thụ.

- Tự nhiên bao gồm khoáng sản, khí hậu, nước, đất, rừng, biển có tác động đến quy mô, cơ cấu, hình thức tổ chức các xí nghiệp công nghiệp. Ví dụ: mỏ than lớn nhất nước ta tập trung ở Quảng Ninh, kéo theo các nhà máy khai thác và tuyển than cũng được đặt tại đây.

- Kinh tế - xã hội bao gồm dân cư lao động, tiến bộ khoa học kĩ thuật, thị trường, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật và các đường lối chính sách có ảnh hưởng đến việc sử dụng tài nguyên, phân công lao động và phân bố công nghiệp hợp lý hơn. Ví dụ nơi có nguồn lao động dồi dào sẽ tạo điều kiện cho phát triển các ngành cần nhiều lao động như dệt may, thực phẩm,...

Bài 1 trang 120 Địa Lí 10: Hãy chứng minh vai trò chủ đạo của công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân.

Trả lời:

- Công nghiệp tạo ra khối của cải vật chất to lớn cho xã hội, cung cấp tư liệu sản xuất và sản phẩm tiêu dùng.

- Thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác như công nghiệp, dịch vụ.

- Tạo điều kiện khai thác hiệu quả các tài nguyên.

- Tạo sự phân công lao động theo lãnh thổ, giảm sự chênh lệch về trình độ.

- Tạo khả năng mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường, tạo việc làm, tăng thu nhập.

Bài 2 trang 120 Địa Lí 10: Hãy so sánh đặc điểm của sản xuất công nghiệp và nông nghiệp.

Trả lời:

- Đặc điểm sản xuất công nghiệp:

+ Sản xuất bao gồm 2 giai đoạn.

+ Sản xuất bao gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp giữa nhiều ngành để tạo ra sản phẩm cuối cùng.

+ Sản xuất có tính tập trung cao độ.

- Sản xuất nông nghiệp:

+ Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu không thể thay thế.

+ Đối tượng là cây trồng và vật nuôi.

+ Sản xuất nông nghiệp có tính thời vụ

+ Phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên

+ Trong nền nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa.

Bài 3 trang 120 Địa Lí 10: Theo em, trong điều kiện hiện nay, nhân tố nào đóng vai trò quan trọng đối với sự phân bố công nghiệp.

Trả lời:

Nhân tố vị trí địa lý có vai trò quan trọng, bởi nó quyết định tới việc lựa chọn nơi đặt các nhà máy, khu công nghiệp để thu ngắn khoảng cách với nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ.

Đánh giá bài viết
1 2.282
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Địa lí 10 ngắn nhất

    Xem thêm