Địa lí 10 bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ

Lý thuyết Địa lý lớp 10 bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ vừa được VnDoc sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc. Bài viết tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Địa lý lớp 10. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Mời bạn đọc cùng tham khảo tài liệu chương trình giáo dục phổ thông mới:

A/ Lý thuyết Địa lý 10 bài 2

-Các kí hiệu biểu hiện trên bản đồ chính là ngôn ngữ của bản đồ.

+ Từng kí hiệu được thể hiện ở mỗi bản đồ là cả một quá trình chọn lọc cho phù hợp với mục đích, yêu cầu và mức độ tỉ lệ mà bản đồ cho phép.

1/ Phương pháp kí hiệu

a/ Đối tượng biểu hiện

- Biểu hiện các đối tượng phân bố theo những điểm cụ thể. Những kí hiệu được đặt chính xác vào vị trí phân bố của đối tượng trên bản đồ. (ví dụ: Thuỷ điện Hòa Bình được đặt trên sông Đà…)

b/ Các dạng kí hiệu

Lý thuyết địa lý 10

(Các dạng kí hiệu)

- Kí hiệu hình học: Sắt, than, crôm, kim cương, vàng, nước khoáng, đá quý.

- Kí hiệu chữ: Apatít, Uranni, Bôxít, Niken, Thuỷ ngân, Antimon, Môlípđen.

- Kí hiệu tượng hình: Rừng nhiệt đới, cây lúa, hoa quả, trâu, hươu, bãi cá, nhà máy.

c/ Khả năng biểu hiện

- Tên và vị trí phân bố của đối tượng.

- Số lượng của đối tượng.

- Cấu trúc, chất lượng và động lực phát triển

2/ Phương pháp kí hiệu đường chuyển động

a/ Đối tượng biểu hiện

- Biểu hiện sự di chuyển của các hiện tượng tự nhiên và kinh tế xã hội.

b/ Khả năng biểu hiện

- Hướng di chuyển của đối tượng.

- Số lượng, tốc độ của đối tượng di chuyển.

3/ Phương pháp chấm điểm

a/ Đối tượng biểu hiện

- Biểu hiện các đối tượng phân bố không đồng đều bằng những điểm chấm.

b/ Khả năng biểu hiện

- Sự phân bố của đối tượng.

- Số lượng của đối tượng.

4/ Phương pháp khoanh vùng

a/ Đối tượng biểu hiện

- Biểu hiện đối tượng không phân bố trên một vùng khắp lãnh thổ mà chỉ phát triển những khu vực nhất định.

b/ Khả năng biểu hiện

- Sự phân bố của đối tượng.

- Số lượng của đối tượng.

Lý thuyết địa lý 10

(Phương pháp khoanh vùng)

5/ Phương pháp bản đồ - biểu đồ

a/ Đối tượng biểu hiện

- Biểu hiện giá trị tổng cộng của một đối tượng trên một đơn vị lãnh thổ bằng cách dùng các biểu đồ đặt vào phạm vi của đơn vị lãnh thổ đó.

b/ Khả năng biểu hiện

- Số lượng của đối tượng.

- Chất lượng của đối tượng.

- Cơ cấu của đối tượng

Lý thuyết địa lý 10

(Phương pháp bản đồ - biểu đồ)

* Tổng kết bài học

Phương pháp biểu hiện

Đối tượng biểu hiện

Khả năng biểu hiện

1. Phương pháp kí hiệu

- Biểu hiện các đối tượng phân bố theo những điểm cụ thể.

- Những kí hiệu được đặt chính xác vào vị trí phân bố của đối tượng trên bản đồ.

- Vị trí phân bố của đối tượng.

- Số lượng của đối tượng

- Chất lượng của đối tượng.

2. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động

- Biểu hiện sự di chuyển của các đối tượng, hiện tượng tự nhiên và kinh tế-xã hội.

- Hướng di chuyển của đối tượng.

- Khối lượng của đối tượng di chuyển.

- Chất lượng của đối tượng di chuyển.

3. Phương pháp chấm điểm

- Biểu hiện các đối tượng phân bố không đồng đều bằng những điểm có giá trị như nhau.

- Sự phân bố của đối tượng.

- Số lượng của đối tượng.

4. Phương pháp bản đồ – biểu đồ

- Biểu hiện các đối tượng phân bố trong những đơn vị phân chia lãnh thổ bằng các biểu đồ đặt trong các lãnh thổ đó.

- Số lượng của đối tượng.

- Chất lượng của đối tượng.

- Cơ cấu của đối tượng.

B/ Trắc nghiệm Địa lý 10 bài 2

Câu 1: Phương pháp kí hiệu là

 1. Biểu hiện các đối tượng phân bố theo những điểm cụ thể.
 2. Biểu hiện sự di chuyển của các đối tượng, hiện tượng tự nhiên và kinh tế-xã hội.
 3. Biểu hiện các đối tượng phân bố không đồng đều bằng những điểm có giá trị như nhau.
 4. Biểu hiện các đối tượng phân bố trong những đơn vị phân chia lãnh thổ bằng các biểu đồ đặt trong các lãnh thổ đó

Câu 2: Phương pháp kí hiệu đường chuyển động là

 1. Biểu hiện các đối tượng phân bố theo những điểm cụ thể.
 2. Biểu hiện các đối tượng phân bố không đồng đều bằng những điểm có giá trị như nhau.
 3. Biểu hiện sự di chuyển của các đối tượng, hiện tượng tự nhiên và kinh tế-xã hội.
 4. Biểu hiện các đối tượng phân bố trong những đơn vị phân chia lãnh thổ bằng các biểu đồ đặt trong các lãnh thổ đó.

Câu 3: Khả năng biểu hiện của phương pháp bản đồ – biểu đồ là

 1. Hướng di chuyển của đối tượng.
 2. Cơ cấu của đối tượng
 3. Vị trí phân bố của đối tượng
 4. Khối lượng của đối tượng di chuyển.

Câu 4: Phương pháp kí hiệu thường được dùng để thể hiện các đối tượng địa lí có đặc điểm

 1. Phân bố với phạm vi rộng rãi
 2. Phân bố theo những điểm cụ thể
 3. Phân bố theo dài
 4. Phân bố không đồng đều

Câu 5: Các đối tượng nào sau đây thường được biểu hiện bằng phương pháp đối tượng?

 1. Các đường ranh giới hành chính
 2. Các hòn đảo
 3. Các dãy núi
 4. Các điểm dân cư

Câu 6: Trên bản đồ tự nhiên, các đối tượng được biểu hiện bằng phương pháp chuyển động đó là

 1. Hướng gió, các dãy núi
 2. Dòng sông, dòng biển
 3. Hướng gió, dòng biển
 4. Các ý trên đều đúng

Câu 7: Đặc trưng của phương pháp khoanh vùng

 1. Thể hiện sự phân bố của các đối tượng địa lý
 2. Thể hiện được động lực phát triển của các đối tượng
 3. Thể hiện sự phân bố của đối tượng riêng lẻ, dường như tác ra với các đối tượng khác
 4. Các đáp án trên đều đúng

Câu 8: Để thể hiện các mỏ than trên bản đồ chúng ta thường dùng phương pháp nào?

 1. Kí hiệu đường chuyển động
 2. Vùng phân bố
 3. Kí hiệu
 4. Chấm điểm

Câu 9: Để thể hiện đàn bò được nuôi của các tỉnh ở đất nước ta người ta thường dùng phương pháp nào?

 1. Kí hiệu
 2. Vùng phân bố
 3. Bản đồ, biểu đồ
 4. Chấm điểm

Câu 10: Kí hiệu hình học dùng để biểu thị các đối tượng như thế nào?

 1. Sắt, than, crom, kim cương,....
 2. Apatit, niken, thủy ngân
 3. Rừng nhiệt đới, cây lúa, ...
 4. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 11: Trong phương pháp kí hiệu, đế phân biệt cùng một loại đối tượng địa lí, nhưng khác nhau về chất lượng hoặc động lực phát triến, người ta sứ dụng / cùng một kí hiệu nhưng khác nhau về

 1. màu sắc.
 2. diện tích (độ to nhó),
 3. nét vẽ.
 4. cả 3 cách trên.

Câu 12: Phương pháp kí hiệu dùng để biểu hiện các đối tượng địa lí có đặc điểm

 1. phân bố theo luồng di chuyển.
 2. phân bố phân tán, lẻ tẻ.
 3. phân bố theo những điểm cụ thể.
 4. phân bố thanh từng vùng.

Câu 13: Trong phương pháp kí hiệu, sự khác biệt về qui mô và số lượng các hiện tượng cùng loại thường được biểu hiện bằng:

 1. sự khác nhau về màu sắc kí hiệu
 2. sự khác nhau về kích thước độ lớn kí hiệu
 3. sự khác nhau về hình dạng kí hiệu
 4. sự khác nhau về độ nét kí hiệu

Câu 14: Trong các đối tượng địa lí dưới đây đối tượng nào được thể hiện bằng phương pháp kí hiệu trên bản đồ?

 1. Đường giao thông.
 2. Mỏ khoáng sản.
 3. Sự phân bố dân cư.
 4. Lượng khách du lịch tới.

Câu 15: Trên bản đồ kinh tế – xã hội, các đối tượng địa lí thường được thể hiện bằng phương pháp kí hiệu đường chuyển động là:

 1. các nhà máy, sự trao đổi hàng hoá..
 2. biên giới, đường giao thông..
 3. các luồng di dân, các luồng vận tải..
 4. các nhà máy, đường giao thông..

Câu 16: Để thể hiện sự phân bố nhiệt độ trung bình tháng, năm trên nước ta, người ta thường dùng phương pháp biểu hiện bản đồ nào dưới đây?

 1. Phương pháp kí hiệu.
 2. Phương pháp bản đồ - biểu đồ.
 3. Phương pháp nền chất lượng
 4. Phương pháp chấm điểm.

Câu 17: Để thể hiện sự phân bố lượng mưa trung bình năm trên nước ta, người ta thường dùng

 1. Phương pháp kí hiệu.
 2. Phương pháp chấm điểm.
 3. Phương pháp bản đồ - biểu đồ.
 4. Phương pháp nền chất lượng.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

C

B

D

D

D

D

C

B

A

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

A

C

B

C

B

C

D

 

 

 

---------------------------------------

Với nội dung bài Lý thuyết Địa lý 10 bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ chắc hẳn bạn đọc đã nắm được những nội dung chính của bài học rồi đúng không ạ. Bài viết đi giới thiệu về một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ như phương pháp kí hiệu, phương pháp kí hiệu đường chuyển động, phương pháp chấm điểm, phương pháp khoanh vùng, phương pháp bản đồ - biểu đồ. Bên cạnh đó VnDoc.com còn tập hợp 14 câu hỏi trắc nghiệm. Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Địa lý lớp 10 bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn môn Địa lí lớp 10 nhé. Để giúp bạn đọc có thêm nhiều tài liệu học tập hơn nữa mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Giải tập bản đồ Địa lí 10, Giải bài tập Địa Lí 10 ngắn nhất, Soạn Địa 10, Giải Vở BT Địa Lí 10, Tài liệu học tập lớp 10

Để giúp bạn đọc có thể giải đáp được những thắc mắc và trả lời được những câu hỏi khó trong quá trình học tập. VnDoc.com mời bạn đọc cùng đặt câu hỏi tại mục hỏi đáp học tập của VnDoc. Chúng tôi sẽ hỗ trợ trả lời giải đáp thắc mắc của các bạn trong thời gian sớm nhất.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
11 29.181
Sắp xếp theo

Soạn Địa 10

Xem thêm