Địa lí 10 bài 31: Vai trò và đặc điểm của công nghiệp - Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp

Chúng tôi xin giới thiệu bài Lý thuyết Địa lý lớp 10 bài 31: Vai trò và đặc điểm của công nghiệp - Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp được VnDoc sưu tầm và tổng hợp các câu hỏi lí thuyết và trắc nghiệm kèm theo đáp án nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lý lớp 10.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

A/ Lý thuyết Địa lý 10 bài 31

I/ Vai trò và đặc điểm của công nghiệp

1/ Vai trò

- Đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân vì:

+ Sản xuất ra một khối lượng của cải vật chất rất lớn.

+ Cung cấp hầu hết các tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho tất cả các ngành kinh tế.

+ Tạo ra sản phẩm tiêu dùng nhằm nâng cao đời sống xã hội.

+ Thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành kinh tế khác, tạo điều kiện khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, tạo khả năng mở rộng sản xuất, thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập, củng cố an ninh quốc phòng.

+ Chỉ tiêu để đánh giá trình độ phát triển của một nước.

2/ Đặc điểm

a/ Sản xuất công nghiệp bao gồm hai giai đoạn

- Giai đoạn 1: Tác động vào đối tượng lao động nguyên liệu.

- Giai đoạn 2: Chế biến nguyên liệu tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng.

- Cả hai giai đoạn đều sử dụng máy móc.

b/ Sản xuất công nghiệp có tính chất tập trung cao độ: Đòi hỏi nhiều kĩ thuật và lao động trên một diện tích nhất định để tạo ra khối lượng sản phẩm.

c/ Sản xuất công nghiệp bao gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp giữa nhiều ngành để tạo ra sản phẩm cuối cùng.

- Công nghiệp nặng (nhóm A) sản phẩm phục vụ cho sản xuất

- Công nghiệp nhẹ (nhóm B) sản phẩm phục vụ cho tiêu dùng và đời sống của con người.

♦ Điểm khác nhau giữa nông nghiệp và công nghiệp:

Nội dung

Nông nghiệp

Công nghiệp

Đối tượng lao động

Đặc điểm sản xuất

- Cây trồng, vật nuôi

- Phân tán theo không gian; chịu ảnh hưởng sâu sắc của điều kiện tự nhiên; các giai đoạn phải theo trình tự bắt buộc.

- Khoáng sản, tư liệu sản xuất.

- Tập trung cao độ; ít chịu ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên; các giai đoạn có thể tiến hành đồng thời, có thể tách xa nhau về mặt không gian.

II/ Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp

1/ Vị trí địa lí

- Tự nhiên, kinh tế, chính trị: gần biển,sông, đầu mối giao thông vận tải, đô thị,... lựa chọn các nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất, cơ cấu ngành công nghiệp.

2/ Nhân tố tự nhiên

- Đây là nhân tố quan trọng, tạo điều kiện hay trở ngại.

- Khoáng sản: Trữ lượng, chất lượng, chủng loại, phân bố chi phối quy mô, cơ cấu, tổ chức các xí nghiệp công nghiệp:các nhà máy xi măng tập trung nơi có nguồn đá vôi phong phú (Bỉm Sơn-Thanh Hóa).

- Khí hậu, nước: Phân bố, phát triển công nghiệp: luyện kim màu, dệt, nhuộm, thực phẩm,...

- Đất, rừng, biển: Xây dựng xí nghiệp công nghiệp.

3/ Nhân tố kinh tế - xã hội

- Dân cư, lao động: ngành cần nhiều lao động (dệt may) phân bố ở khu vực đông dân, các ngành kĩ thuật cao (điện tử) nơi có đội ngũ lành nghề.

- Tiến bộ khoa học kĩ thuật: thay đổi quy luật phân bố xí nghiệp, việc khai thác và sử dụng tài nguyên.

- Thị trường (trong nước và ngoài nước): Lựa chọn vị trí các xí nghiệp, hướng chuyên môn hóa.

- Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật: Đường giao thông, thông tin, điện nước.

- Đường lối, chính sách: ảnh hưởng quá trình công nghiệp hóa phân bố công nghiệp hợp lí, thúc đẩy công nghiệp phát triển.

B/ Trắc nghiệm Địa lý 10 bài 31

Câu 1: Trong sản xuất công nghiệp, khi tác động vào đối tượng lao động thì sản phẩm sẽ là

 1. Tư liệu sản xuất.
 2. Nguyên liệu sản xuất.
 3. Vật phẩm tiêu dùng.
 4. Máy móc.

Câu 2: Ngành công nghiệp dệt – may, da – giây thường phân bố ở những nơi có nguồn lao động dồi dào vì

 1. Ngành này đòi hỏi nhiều lao động có trình độ.
 2. Ngành này đòi hỏi nhiều lao động có chuyên môn sâu.
 3. Ngành này sử dụng nhiều lao động nhưng không đòi hỏi trình độ công nghệ và chuyên môn cao.
 4. Sản phẩm của ngành này phục vụ ngay cho người lao động.

Câu 3: Ngành công nghiệp nào sau đây cần nhiều đến đội ngũ lao động kĩ thuật cao?

 1. Dệt – may.
 2. Giày – da.
 3. Công nghiệp thực phẩm.
 4. Điện tử - tin học.

Câu 4: Với tính chất đa dạng của khí hậu, kết hợp với các tập đoàn cây trồng, vật nuôi phong phú là cơ sở để phát triển ngành.

 1. Công nghiệp hóa chất.
 2. Công nghiệp năng lượng.
 3. Công nghiệp chế biến thực phẩm.
 4. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

Câu 5: Các nhánh dệt, nhuộm, sản xuất giấy thường phân bố gần nguồn nước là do

 1. Tiện để tiêu thụ sản xuất.
 2. Các nhánh này sử dụng nhiều nước.
 3. Tiện cho các nhánh này khi đưa nguyên liệu vào sản xuất.
 4. Nước là phụ gia không thể thiếu.

Câu 6: Vai trò của công nghiệp không phải là

 1. sản xuất ra khối lượng của cải vật chất lớn cho xã hội.
 2. đóng vai trò chủ đạo trong toàn bộ nền kinh tế quôc dân.
 3. tạo cơ sở vững chắc cho an ninh lương thực đất nước.
 4. cung cấp các tư liệu sản xuất, tạo sản phẩm tiêu dùng.

Câu 7: Biểu hiện nào sau đây thể hiện không rõ vai trò chủ đạo của công nên kinh tế quốc dân?

 1. Cung câp tư liệu sản xuất cho tất cả các ngành kinh tế.
 2. Mở rộng thị trường lao động, tạo ra nhiều việc làm mới.
 3. Xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho các ngành kinh tế.
 4. Xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho đời sống con người.

Câu 8: Vai trò của công nghiệp đối với các ngành kinh tế là

 1. khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên.
 2. thúc đây sự phát triển của các ngành,
 3. làm thay đổi sự phân công lao động.
 4. giảm chênh lệch về trình độ phát triển.

Câu 9: Vai trò của công nghiệp đối với đời sống người dân là

 1. thúc đây nhiều ngành phát triển.
 2. tạo việc làm mới, tăng thu nhập,
 3. làm thay đổi phân công lao động.
 4. khai thác hiệu quả các tài nguyên.

Câu 10: Phát biểu nào sau đây không đúng về công nghiệp?

 1. Trình độ phát triển công nghiệp phản ánh trình độ phát triển nền kinh tế.
 2. Công nghiệp là ngành tạo ra khối lượng sản phẩm rất lớn cho toàn xã hội
 3. Công nghiệp là ngành góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng nền kinh tế.
 4. Công nghiệp làm tăng khoảng cách phát triển của nông thôn và miền núi

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

C

C

D

C

B

Câu

6

7

8

9

10

Đáp án

C

B

B

B

D

-------------------------------------

Với nội dung bài Lý thuyết Địa lý 10 bài 31: Vai trò và đặc điểm của công nghiệp - Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp các bạn học sinh cùng quý thầy cô cần nắm vững kiến thức về khái niệm, đặc điểm và vai trò của công nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp...

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Địa lý lớp 10 bài 31: Vai trò và đặc điểm của công nghiệp - Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Giải tập bản đồ Địa lí 10, Giải bài tập Địa Lí 10 ngắn nhất, Soạn Địa 10, Giải Vở BT Địa Lí 10, Tài liệu học tập lớp 10

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
1 5.654
Sắp xếp theo

Soạn Địa 10

Xem thêm