Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 4: Thực hành - Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ

Trắc nghiệm Địa lý lớp 10 có đáp án

VnDoc.com giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu: Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 4: Thực hành - Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ với các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án sẽ giúp các em học sinh học tập hiệu quả hơn. Mời các bạn và thầy cô tham khảo.

Bài 4: Thực hành - Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ

Câu 1: Dựa vào hình 2.2 - Công nghiệp điện Việt Nam SGK Địa Lý 10 hoặc trang 17 - Công nghiệp năng lượng, Atlat địa lí Việt Nam có thể thấy các nhà máy thủy điện của nước ta chủ yếu tập trung ở khu vực?

A. Đồng bằng Sông Hồng.

B. Bắc Trung Bộ

C. Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 2: Dựa vào hình 2.2 - Công nghiệp điện Việt Nam SGK Địa Lí 10 hoặc trang 17 - Công nghiệp năng lượng, Atlat địa lí Việt Nam có thể thấy nhà máy thủy điện lớn nhất của nước ta thuộc vùng kinh tế?

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ

B. Bắc Trung Bộ.

C. Tây Nguyên

D. Đông Nam Bộ

Câu 3: Dựa vào hình 2.2 - Công nghiệp điện Việt Nam SGK Địa Lí 10 hoặc trang 17 - Công nghiệp năng lượng, Atlat địa lí Việt Nam có thể thấy các nhà máy nhiệt điện lớn nhất nước ta là?

A. Na Dương và Ninh Bình.

B. Phả Lại và Bà Rịa.

C. Phú Mỹ và Thủ Đức.

D. Phả Lại và Phú Mỹ.

Câu 4: Dựa vào hình 2.3 gió và bão ở Việt Nam SGK Địa Lí 10 hoặc trang 7 - Khí hậu chung, Atlat địa lý Việt Nam, có thể thấy thời gian mùa bão ở nước ta có đặc điểm?

A. Chậm dần từ Bắc vào Nam.

B. Chậm dần từ Nam ra Bắc.

C. Miền Bắc và miền Nam của bão sớm còn miền Trung bão muộn.

D. Miền Trung có bão sớm còn miền Bắc và miền Nam của bão muộn.

Câu 5: Dựa vào hình 2.3 gió và bão ở Việt Nam SGK Địa Lí 10 hoặc trang 7 - Khí hậu chung, Atlat địa lý Việt Nam, cho biết tần suất bão ở Việt Nam có điểm nào dưới đây?

A. Bão đổ vào ven biển Bắc Bộ có tần suất lớn nhất nước.

B. Bão đổ vào ven biển Bắc Trung Bộ có tần suất lớn nhất nước.

C. Bão đổ vào duyên hải Nam Trung Bộ có tần suất lớn nhất nước.

D. Bão đổ vào ven biển Nam Bộ có tần suất lớn nhất nước.

Câu 6: Dựa vào hình 2.3 gió và bão ở Việt Nam SGK Địa Lí 10 hoặc trang 7 - Khí hậu chung, Atlat địa lý Việt Nam, cho biết gió Tây khô nóng tập trung hoạt động ở khu vực nào?

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

B. Bắc Trung Bộ.

C. Tây Nguyên.

D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 7: Dựa vào hình 2.3 gió và bão ở Việt Nam SGK Địa Lí 10 hoặc trang 7 - Khí hậu chung, Atlat địa lý Việt Nam, cho biết tháng 7 hướng gió nào có tần suất lớn nhất thổi vào Hà Nội?

A. Gió Đông.

B. Gió Tây.

C. Gió Đông Nam.

D. Gió Tây Nam.

Câu 8: Dựa vào hình 2.4 - Phân bố dân cư châu Á, SGK Địa Lí 10, cho biết cho biết dân cư Châu A tập trung chủ yếu ở các khu vực nào?

A. Trung tâm châu Á.

B. Tây Á và Tây Nam Á.

C. Bắc Á và Đông Bắc Á.

D. Đông Á và Nam Á

Câu 9: Dựa vào hình 2.4 - Phân bố dân cư châu Á, SGK Địa Lí 10, có thể thấy các đô thị trên 8 triệu dân của Châu Á tập trung nhiều nhất ở?

A. Vùng ven biển Đông Á.

B. Vùng ven biển Đông Nam Á.

C. Vùng ven biển Nam Á.

D. Vùng trọng tâm châu Á.

Câu 10: Dựa vào hình 2.5 - Diện tích và sản lượng lúa Việt Nam, SGK Địa Lí 10 hoặc trang 14 - Nông nghiệp, Atlat Địa lí Việt Nam, có thể thấy các địa phương có diện tích và sản lượng lúa lớn nhất nước thường được tập trung ở?

A. Đồng bằng sông Hồng.

B. Các đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ.

C. Các đông bằng ven biển Nam Trung Bộ.

D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Đáp án bài tập trắc nghiệm Địa Lý 10

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

C

A

D

A

B

B

C

D

A

D

Đánh giá bài viết
7 2.991
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Địa lý 10 Xem thêm