Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Số học lớp 6 năm 2019 - 2020

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
MA TRẬN Đ KIỂM TRA CHƯƠNG III - SỐ HỌC LỚP 6
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Phân số bằng
nhau.
Nhận biết được
phân số bằng
nhau.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5đ
5%
Cộng, trừ, nhân,
chia phân số.
Nhận biết được số
đối, số nghịch đảo,
phân số tối giản.
Vận dụng quy tắc
cộng, trừ, nhân,
chia phân số.
Vận dụng quy luật
cộng, trừ, phân số
để tính nhanh.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
6
60%
1
10%
10
8,5đ
85%
Hỗn số.
Đổi hỗn số ra
phân số.
Trừ 2 hỗn số đơn giản.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5đ
5%
2
10%
Tổng câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5đ
5%
6
60%
1
10%
13
10đ
100%
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Họ tên:………………………… ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp: 6 ………….
MÔN: S HỌC 6
Điểm
Lời phê của Giáo viên
I/ TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1 : Số đối của
5
7
là:
A.
5
7
B.
5
7
C.
7
5
D.
7
5
Câu 2: Số nghịch đảo của
4
9
là:
A.
4
9
B.
9
4
C.
4
9
D.
9
4
Câu 3: Hỗn số
1
2
6
viết dưới dạng phân số là:
A.
11
6
B.
13
6
C.
13
6
D.
8
6
Câu 4: Kết quả phép tính
2 2
6 4
3 3
:
A. 2 B. 10 C .
4
2
3
D.
4
3
Câu 5: Rút gọn phân số
16
64
đến tối giản là:
A.
1
4
B.
4
16
C.
2
8
D.
1
4
Câu 6: Cho
3
12 4
x
. Giá trị của x là:
A. 9 B. 16 C. –16 D. 9
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
II/ TỰ LUẬN:
1) Thực hiện phép tính:
a/
5 1
9 9
b/
1 3 5
12 4 8
c/
5 3 5 3
10 16
6 4 6 4
d/
1 1 1 1 1 1
6 12 20 30 42 56
2) Tìm x, biết:
1 3 4
a / x
2 8 5
3) Một mảnh đất hình chữ nhật chiều dài
2
6
5
m. Chiều rộng kém chiều dài
2
1 m
5
.
Tính diện tích mảnh đất đó.
6 11
b / x
7 7

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Số học lớp 6

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Số học lớp 6 năm 2019 - 2020 bao gồm bảng ma trận đề thi và đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập sẽ giúp các em học sinh ôn tập hệ thống lại kiến thức ôn tập chương trình học Toán 6 chương 3 - Phân số, ôn thi giữa kì 2 lớp 6 và cuối học kì 2 hiệu quả đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Đề kiểm tra 45 phút Chương 3 Số học lớp 6 bao gồm 6 câu hỏi Trắc nghiệm và 3 câu hỏi Tự luận có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố các dạng bài về Phân số lớp 6.

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 môn Toán lớp 6 khác

Ngoài Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Số học lớp 6 năm 2019 - 2020 mới nhất trên, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, môn Địa lý lớp 6, môn Lịch sử lớp 6....và các đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 2 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 319
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 6 Xem thêm