Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 3, trường THPT Thái Bình Dương - Cần Thơ

2 4.151

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 3 trường THPT Thái Bình Dương - Cần Thơ, tài liệu gồm 16 câu hỏi trắc nghiệm và 3 bài toán tự luận, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề phương trình và hệ phương trình, đề kiểm tra có ma trận đề, có đáp án và lời giải chi tiết. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 3

Chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 3

Câu 1: Số nghiệm của phương trình x2/\sqrt{2-x} = 8/\sqrt{2-x} là?

A. 3

B. 1

C. 2

D. 0

Câu 2: Một công ty Taxi có 85 xe chở khách gồm 2 loại, xe chở được 4 khách và xe chở được 7 khách. Dùng tất cả xe đó, tối đa mỗi lần công ty chở một lần được 445 khách. Hỏi công ty đó có mấy xe mỗi loại?

A. 45 xe 4 chỗ; 40 xe 7 chỗ

B. 50 xe 4 chỗ; 35 xe 7 chỗ

C. 35 xe 7 chỗ; 50 xe 4 chỗ

D. 40 xe 4 chỗ; 45 xe 7 chỗ

Câu 3: Điều kiện của phương trình x + 3x2-4/x + 3 = 2x + 5/x + 3 là?

A. x ≤ -3

B. x ≠-3

C. x ≠±3 

D. x > 3

Câu 4: Số nghiệm của phương trình Ι2x - 4Ι = Ιx - 3Ι là?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 3 trường THPT Thái Bình Dương - Cần Thơ. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu giải bài tập Toán lớp 10, đề thi học kì 1 lớp 10, Thi thpt Quốc gia môn Toán, mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 4.151
Toán lớp 10 Xem thêm