Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Vật lý lớp 12 - Đề 4

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐkimtraVt Lí 12Hc kì 2
Thời gian: 45 phút
Câu 1. Gọi N0 số hạt nhân của một chất phóng xạ thời điểm t = 0 λ
hằng s phóng xạ của nó. Theo định luật phóng xạ, công thức tính số hạt nhân
chưa phân của chất phóng xạ thời điểm t là
Câu 2. Giả sử ban đầu Z prôtôn N nơtron đứng yên, chưa liên kết với
nhau, khối ợng tổng cộng m0, khi chúng kết hợp lại với nhau thì tạo
thành một hạt nhân khối lượng m. Gọi c vận tốc ánh sáng trong chân
không. Năng lượng liên kết của hạt nhân này được xác định bởi biểu thức
A. ΔE = (m0 - m).c2. B. ΔE = m0.c2.
C. ΔE = m.c2. D. ΔE = (m0 - m).c.
Câu 3. Phản ứng hạt nhân nào sau đây phản ứng thu năng lượng?
A. Phản ứng nhiệt hạch
B. Phản ứng trong đó tổng độ hụt khối của các hạt nhân sinh ra lớn hơn
tổng độ hụt khối của các hạt nhân tham gia phản ứng
C. Phản ứng trong đó tổng độ hụt khối của các hạt nhân sinh ra hơn
tổng độ hụt khối của các hạt nhân tham gia phản ứng
D. Phản ứng trong đó tổng độ hụt khối của các hạt nhân sinh ra bằng tổng
độ hụt khối của c hạt nhân tham gia phản ứng
Câu 4. Trong các phân α, β γ thì hạt nhân bị phân mất nhiều năng
lượng nhất xảy ra trong phân rã:
A. γ
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B. Cả 3 phân α, β γ hạt nhân mất năng lượng như nhau
C. α
D. β
Câu 5. Quá trình biến đổi phóng xạ của một chất phóng xạ:
A. Phụ thuộc vào nhiệt độ cao hay thấp
B. Xảy ra như nhau trong mọi điều kiện
C. Phụ thuộc vào chất đó trạng thái đơn chất hay thành phần của một hợp
chất
D. Phụ thuộc vào chất đó thể rắn hay thể khí
Câu 6. Hạt nhân biến đổi thành hạt nhân do phóng xạ
A. β+. B. α β-.
C. α. D. β-
Câu 7. Năng lượng liên kết riêng năng lượng liên kết
A. nh riêng cho hạt nhân y.
B. của một cặp prôtôn-prôtôn.
C. nh cho một nuclôn.
D. của một cặp prôtôn-nơtron.
Câu 8. Hạt nhân Uranium 92 proton tổng cộng 143 notron, hiệu nhân
là:
Câu 9. Trong phóng xạ α thì hạt nhân con:
A. i 2 ô trong bảng phân loại tuần hoàn
B. Tiến 2 ô trong bảng phân loại tuần hoàn
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. Lùi 1 ô trong bảng phân loại tuần hoàn
D. Tiến 1 ô trong bảng phân loại tuần hoàn
Câu 10. Một chất phóng xạ sau 10 ngày đêm giảm đi 3/4 khối lượng ban đầu.
Chu bán là:
A. 20 ngày B. 5 ngày
C. 24 ngày D. 15 ngày
Câu 11. Ban đầu có 1 kg chất phóng xạ Coban , chu kỳ bán T =
5,33 m. Sau bao lâu số lượng Coban còn 10g:
A. 35 năm B. 33 năm
C. 53,3 năm D. 55,11 năm
Câu 12. 238U phân thành 206Pb với chu bán T = 4,47.109 năm. Một
khối đá được phát hiện chứa 46,97 mg 238U và 2,315mg 206Pb. Giả sử
khối đá lúc mới hình thành không chứa nguyên tố Chì tất c ợng chì chứa
trong đó đều là sản phẩm của phân của 238U. Tuổi của khối đá hiện này là:
A. gần 2,5.106 năm. B. gần 3,5.108 năm.
C. gần 3.107 m. D. gần 6.109 năm.
Câu 13. Cho phản ứng hạt nhân: Hạt nhân X là:
A. β- B. β+
C. α D. γ
Câu 14. Cho phản ứng hạt nhân:
Hạt nhân X năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1 gam Heli theo phản ứng
trên. Cho s Avôgađrô NA = 6,02.1023 (nguyên tử/mol).
A. X D,E = 26,488.1023 (MeV)
B. X T,E = 2,65.1024 (MeV)

Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 12 - Đề 4

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Vật lý lớp 12 - Đề 4 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Vật lý lớp 12 - Đề 4 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 25 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 45 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Vật lý lớp 12 - Đề 4, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Vật lý lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 56
Sắp xếp theo

    Vật lý lớp 12

    Xem thêm