Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Vật lý lớp 12 - Đề 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐkimtraVt Lí 12Hc kì 2
Thời gian: 45 phút
Câu 1. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Tia hồng ngoại tia tử ngoại đều sóng điện từ.
B. Tia n-ghen và tia gamma đều không thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy.
C. Các chất rắn, lỏng khí áp suất lớn khi bị nung nóng phát ra quang phổ
vạch.
D. Sóng ánh sáng sóng ngang.
Câu 2. Chùm tia ra khỏi lăng kính trong một máy quang phổ, trước khi đi
qua thấu kính của buồng ảnh là:
A. Một chùm phân kỳ màu trắng
B. Một chùm phân kỳ nhiều màu
C. Một tập hợp nhiêu chùm tia song song, mỗi chùm một u
D. Một chùm tia song song
Câu 3. Tia Rơnghen sóng điện từ:
A. bước sóng ngắn hơn cả ớc sóng của tia tử ngoại
B. Không khả năng đâm xuyên
C. Được phát ra từ những vật bị nung nóng đến 500oC.
D. Mắt thường nhìn thấy được.
Câu 4. Quang ph vạch thu đuợc khi chất phát sáng thể:
A. Khí hay hơi nóng sáng duới áp suất thấp.
B. Khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất cao.
C. Rắn.
D. Lỏng.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 5. Thí nghiệm giao thoa Iâng trong không khí, chiếu vào hai khe ánh sáng
đơn sắc, khoảng vân quan sát được trên màn i. Nhúng toàn bộ thí nghiệm
vào trong nước thì:
A. Khoảng vân quan sát được i.
B. Không thể quan sát được hiện tượng giao thoa.
C. Khoảng vân quan sát được lớn hơn i.
D. Khoảng vân quan sát được nhỏ hơn i.
Câu 6. Tại sao khi chùm tia sáng mặt trời đi qua một tâm thủy tinh phẳng lại
không thấy bị tán sắc thành những màu bản?
A. Vì tấm thủy tinh không phải lăng kính n không m tán sắc ánh ng
trắng
B. sau khi bị tán sắc, các tia màu đi qua tấm thủy tinh ra ngoài dưới
dạng những chùm tia chồng chất lên nhau nên tạo thành ánh sáng trắng.
C. ánh sáng mặt trời chiếu tới không phải sóng kết hợp nên không bị tấm
thủy tinh m tán sắc.
D. thủy tinh không làm tán sắc ánh sáng trắng
Câu 7. Trong thí nghiệm giao thoa Iâng về ánh sáng đơn sắc. Khoảng vân i sẽ
thay đổi như thế nào khi cho khe S di chuyển dọc theo đường trung trực của
hai khe S1, S2 ?
A. Tăng
B. Giảm
C. Không đổi
D. Tăng hay giảm phụ thuộc vào chiều chuyển động khe S
Câu 8. Chọn câu trả lời đúng
Kết quả của thí nghiệm Iâng:
A. bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng tính chất sóng.
B. bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh ng tính chất hạt.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. kết quả của hiện ợng giao thoa ánh sáng.
D. Cả A C đều đúng.
Câu 9. Cường độ của chùm ánh sáng đơn sắc truyền trong một môi trường hấp
thụ ánh ng
A. giảm tỉ lệ nghịch với bình phương độ i đường đi.
B. giảm tỉ lệ nghịch với độ dài đường đi.
C. giảm theo hàm số của độ dài đường đi.
D. không ph thuộc độ dài đường đi.
Câu 10. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách
nhau một khoảng a = 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn
quan t là D = l,5m. Hai khe được chiếu bằng bức xạ bước sóng λ = 0,6μm.
Trên màn thu được hình ảnh giao thoa. Tại điểm M trên màn cách vân sáng
trung tâm (chính giữa) một khoảng 5,4mm vân sáng bậc:
A. 6 B. 3
C. 2 D. 4
Câu 11. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng c khe sáng được chiếu bằng
ánh sáng đơn sắc λ = 0,5μm, khoảng cách giữa 2 khe 0,2mm khoảng cách từ
2 khe tới màn 80cm. Điếm M cách vân trung tâm 0,7cm thuộc:
A. vân sáng bậc 4 B. vân sáng bậc 3
C. vân tối thứ 3 D. vân tối thứ 4
Câu 12. Trong thí nghiệm giao thoa Young, khoảng cách hai khe a = 2mm,
khoảng cách hai khe tới màn hứng vân D = l,2m. Khe S phát đồng thời hai
bức xạ màu đỏ bước sóng 0,76μm màu lục bước sóng 0,48μm.
Khoảng cách từ vân sáng màu đỏ bậc 2 đến n sáng màu lục bậc 5 nằm cùng
phía đối với vân trung tâm là:
A. 0,528mm B. 1,20mm
C. 3,24mm D. 2,53mm

Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 12 - Đề 2

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Vật lý lớp 12 - Đề 2 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Vật lý lớp 12 - Đề 2 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 25 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 45 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Vật lý lớp 12 - Đề 2, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Vật lý lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 113
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra 1 tiết, 45 phút lớp 12

Xem thêm