Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Vật lý lớp 12 - Đề 3

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐkimtraVt Lí 12Hc kì 2
Thời gian: 45 phút
Câu 1. Trong quang phổ vạch phát xạ của nguyên tử hiđrô (H), dãy Banme
A. tất cả các vạch đều nằm trong vùng hồng ngoại.
B. bốn vạch thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy Hα, Hβ, Hγ, các vạch còn lại
thuộc vùng hồng ngoại.
C. tất cả các vạch đều nằm trong vùng tử ngoại.
D. bốn vạch thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy Hα, , , các vạch còn lại
thuộc vùng tử ngoại.
Câu 2. Quang điện trở được chế tạo từ
A. chất bán dẫn đặc điểm dẫn điện tốt khi không bị chiếu sáng trở
nên dẫn điện kém khi được chiếu sáng thích hợp.
B. kim loại có đặc điểm là điện trở suất của giảm khi ánh sáng thích
hợp chiếu vào.
C. kim loại đặc điểm điện trở suất của tăng khi có ánh sáng thích
hợp chiếu vào.
D. chất n dẫn đặc điểm dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng trở
nên dẫn điện tốt khi được chiếu sáng thích hợp.
Câu 3. Kết luận nào sau đây sai đối với pin quang điện
A. Trong pin, quang năng biến đổi trực tiếp thành điện năng
B. Một bộ phận không thể thiếu được phải cấu tạo từ chất bán dẫn
C. Nguyên tắc hoạt động dựa vào hiện ợng quang điện ngoài
D. Nguyên tắc hoạt động dựa vào hiện ợng quang điện trong
Câu 4. Phát biểu nào sau đây sai khi nói v phôtôn ánh ng?
A. Mỗi phôtôn một năng lượng xác định.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B. Năng lượng của c phôtôn của c ánh sáng đơn sắc khác nhau đều bằng
nhau.
C. ng lượng của phôtôn ánh sáng tím lớn hơn năng ợng của phôtôn ánh
sáng đỏ.
D. Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động.
Câu 5. Pin quang điện nguồn điện, trong đó
A. hóa năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.
B. quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.
C. năng được biến đổi trực tiếp thành điện ng.
D. nhiệt ng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.
Câu 6. Trong quang phổ của nguyên tử hiđrô, nếu biết ớc sóng dài nhất của
vạch quang phổ trong dãy Laiman λ1 bước sóng của vạch kề với
trong dãy y λ2 thì bước sóng λα của vạch quang ph trong y Banme
Câu 7. ớc sóng giới hạn quang điện đối với kẽm (Zn) là λ0. Chiếu ánh sáng
đơn sắc bước sóng λ thỏa n λ < λ0 vào ba tấm Zn giống nhau đặt lập
về điện trước lúc chiếu ánh sáng vào thì một tấm đã mang điện âm, một
tấm không mang điện một tấm mang điện dương điện thế V sao
cho (h hằng số Plăng, c vận tốc ánh sáng, e điện tích của
electron). Khi đã n định thì điện thế trên ba tấm kim loại:
A. Tấm ban đầu không mang điện điện thế lớn nhất
B. Bằng nhau
C. Tấm ban đầu mang điện âm điện thế lớn nhất
D. Tấm ban đầu mang điện dương điện thế lớn nhất
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 8. Chọn câu trả lời đúng. Giới hạn quang điện của natri 0,5μm. Công
thoát của kẽm lớn hơn của Natri 1,4 lần. Giới hạn quang điện của kẽm :
A. 0,7μm B. 0,36μm
C. 0,9μm D. Một kết quả khác
Câu 9. Chọn câu tr lời đúng. Biết rằng để triệu tiêu dòng quang điện ta phải
dùng hiệu điện thế hãm 3V. Cho e = 1,6.10-19C; me = 9,1.10-31 kg. Vận tốc
ban đầu cực đại của electron quang điện bằng:
A. 1,03.106 m/s B. 1,03.105 m/s
C. 2,03.105 m/s D. 2,03.106 m/s
Câu 10. Chọn câu trả lời đúng. Cho h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s, e =
1,6.10-19 C. Biết công suất của nguồn sáng có bước sóng 0,3μm 2,5 W. Giả
thiết hiệu suất ợng tử 100%. Cường độ dòng quang điện bão a :
A. 0,6 A B. 6 mA
C. 0,6 mA D. 6μA
Câu 11. Chiếu lần lượt 2 bức xạ bước sóng λ1 = 0,25μm; λ2 = 0,5μm vào
catốt của một tế o quang điện thì vận tốc ban đầu cực đại của electron quang
điện v1 v2 = 1/2 v1. Bước sóng giới hạn quang điện là:
A. 0,6μm B. 0,375μm
C. 0,72μm D. 0,75μm
Câu 12. Chọn câu trả lời đúng. Cho h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s, e =
1,6.10-19 C. Công thoát electron của một qu cầu kim loại 2,36 eV. Chiếu
ánh sáng kích thích ớc sóng 0,3μm. Quả cầu đặt lập điện thế cực
đại bằng:
A. 1,8V B. 1,5V
C. 1,3V D. 1,1V
Câu 13. Chiếu ánh sáng đơn sắc vào một tấm kim loại đặt lập thì điện thế
cực đại của tấm kim loại 0,4V. Nếu dùng một electron (m = 9,1.10-31 kg, e
= -1,6.10-16 C) vận tốc bằng vận tốc ban đầu cực đại của electron bắn ra

Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 12 - Đề 3

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Vật lý lớp 12 - Đề 3 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Vật lý lớp 12 - Đề 3 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 25 câu trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 45 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Vật lý lớp 12 - Đề 3, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Vật lý lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 1.165
Sắp xếp theo

    Vật lý lớp 12

    Xem thêm