Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 17 - Đề 1

2 3.635

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 17 - Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 17 - Đề 1

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Nối các phép tính với kết quả của phép tính đó:

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 17 - Đề 1

2. Nối ô trống với 0 hoặc 1:

15 + … = 15          23 - … = 23            … + 35 = 35

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 17 - Đề 1

37 – 37 = …            45 + … = 46            100 - … = 99

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 1 + 0 = 0 …           b) 1 + 0 = 1 …

c) 1 – 0 = 1 …           d) 1 – 0 = 0 …

e) 1 – 1 = 1 …           g) 1 – 1 = 0 …

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

4. Tính:

a) 62 + 18 + 15

=……………... =……………...

b) 62 + 18 – 25

=……………... =……………...

c) 62 – 18 + 15

=……………... =……………...

d) 62 – 18 - 15

=……………... =……………...

5. Tìm x:

a) + 27 = 45

=……………. =…………….

c) – 27 = 45

=……………. =…………….

b) 27 + = 45

=……………. =…………….

d) 45 – x = 27

=……………. =…………….

6. Một người bán được 35 quả trứng gà và 65 quả trứng vịt. Hỏi người đó bán tất cả bao nhiêu quả trứng?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

7. Bố cân nặng 65 kg. Con nhẹ hơn bố là 27 kg.Hỏi con nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 17 - Đề 1

3.

b) 1 + 0 = 1 Đ

c) 1- 0 = 1 Đ

g) 1 – 1= 0 Đ

6. 35 + 65 = 100 (quả)

7. 65 – 27 = 38 (kg)

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 17 - Đề 2 

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
2 3.635
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm