Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 5 - Đề 2

1 2.830

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 5 - Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và hình học có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán nhanh. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 5 - Đề 2

Phần 1: Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Hình tứ giác có mấy cạnh?

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 5 - Đề 1

A. 1 cạnh                    B. 2 cạnh

C. 3 cạnh                    D. 4 cạnh

Câu 2. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Hình vẽ dưới đây có mấy hình tứ giác?

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 5 - Đề 1

A. 1 hình tứ giác

B. 2 hình tứ giác

C. 3 hình tứ giác

D. 4 hình tứ giác

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Hình vẽ dưới đây có mấy hình chữ nhật?

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 5 - Đề 1

A. 1 hình chữ nhật

B. 2 hình chữ nhật

C. 3 hình chữ nhật

D. 4 hình chữ nhật

Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Sợi dây thứ nhất dài 2dm. Sợi dây thứ hai dài hơn sợi dây thứ nhất là 5 cm. Hỏi sợi dây thứ hai dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

a) 7 cm…           b) 25 cm…..

Phần 2 Học sinh trình bày bài làm

Câu 5. Dùng thước và bút nối các điểm để có hình chữ nhật, hình tứ giác rồi ghi tên hình đó:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 5 - Đề 1

Câu 6. Kẻ thêm một đoạn thẳng trong mỗi hình để được:

a, một hình chữ nhật và một hình tam giác

b) ba hình tam giác

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 5 - Đề 1

Câu 7. Mảnh vải xanh dài 58 cm. Mảnh vải đỏ dài hơn mảnh vải xanh là 2 dm. Hỏi mảnh vải đỏ dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Tóm tắt:

Vải xanh:…..cm 

Vải đỏ dài hơn vải xanh:…dm 

Vải đỏ: ….cm? 

Bài giải:

……………………………………

……………………………………

Câu 8. Viết số thích hợp vào ô trống:

19

+

 

=

27

 

 

+

9

=

27

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 tuần 5 - Đề 2:

Câu 1. D. 4 cạnh

Câu 2. C. 3 hình tứ giác

Câu 3. C. 3 hình chữ nhật

Câu 4. b) 25 cm Đ

Câu 5. Nối A với B; B với C; C với D; D với A được hình chữ nhật ABCD

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 5 - Đề 1

Có thể nối 4 điểm sau để được một hình tứ giác:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 5 - Đề 1

(Học sinh chỉ vẽ một hình tứ giác)

Câu 6. a)                                           b) Học sinh chỉ vẽ 1 trường hợp

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 5 - Đề 1

Câu 7. 58 + 20 = 78 (cm)

Câu 8.

19

+

8

=

27

 

18

+

9

=

27

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 6 - Đề 1

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 2.830
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm