Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Ngô Văn Nhạc, Tiền Giang năm 2014 - 2015

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Ngô Văn Nhạc, Tiền Giang năm 2014 - 2015 gồm 3 phần: Nghe, Đọc và Viết, nhằm kiểm tra các kỹ năng Tiếng Anh của các em một cách hiệu quả. Hiện, đề chưa có file nghe đi kèm, quý thầy cô có thể sử dụng đề thi để soạn bài tập và worksheet dành cho bài học của mình.

IOE Olympic Tiếng Anh Lớp 3 vòng 15 năm 2015 - 2016 online

Bài kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh online lớp 3

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3 năm học 2014 - 2015 có đáp án

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3

PHÒNG GD&ĐT CÁI BÈ

TRƯỜNG TH NGÔ VĂN NHẠC

ĐỀ KIỂM TRA HKI NĂM HỌC: 2014 - 2015

MÔN: TIẾNG ANH LỚP 3

PHẦN THI NÓI

LISTEN AND ANSWER

(Học sinh chọn chủ đề bằng cách bốc thăm, nghe và trả lời câu hỏi từ chủ đề đã chọn.)

Topic 1: Greeting

1. Greeting and self- introduction
2. How are you?
3. How do you spell your name?

Topic 2: What is your name?

1.What is your name?
2. How are you?
3. How do you spell your name?

Topic 3: This is Tony

1. Who is this/ that?
2. Is this/ that (name)?
3. How old are you?

Topic 4: Stand up!

1. Say about comment classroom.
2. May I...... sit down/ stand up/ go out.....?

Topic 5: This is my pen

1. What is this/ that?
2. What are these/ those?
3. What is your name?

Topic 6: What colour is it?

1. What is your name?
2. Is this/ that (school thing)?
3. What colour is it?/ What colour are they?

Topic 7: What do you do at break time?

1. What is your name?
2. What do you do at break time?
3. Do you like (game/ sport)?

Cai Be Service of Education and Training

Ngo Van Nhac Primary School

THE FIRST TERM TEST

School year: 2014 - 2015

Time: 40'

A. Listening (5pts)

I. Listen and match (1pt):

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3

II. Listen and number: (1pt)

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3

III. Listen and tick: (1pt)

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3

IV. Listen and complete (1pt)

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3

V. Listen and circle (1pt)

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3

B. READING AND WRITING

VI. Read and tick Yes or No. (0.75pt)

Hi. My name is Nuong. My hobby is singing. This is my father. His hobby is reading. This is my mother. Her hobby is cooking. I have got a brother, Tan. He likes play toys. He has got many robots and cars.

Yes No
1. Nuong likes drawing.
2. Her father likes reading.
3. Her mother does not like cooking.
4. Minh's hobby is play toys.
5. Minh has got many dolls.

VII. Complete the sentences (0.75pt)

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3

I. 1. This is my house.

2. Good night my son.

3. My hobby is playing football.

4. They like riding a bike.

5. This is my sister. She can play chess.

II. 1. Hoa can use a computer.

2. They can play badminton.

3. We like flying a kite.

4. The boy can read a book.

5. They like playing hide and seek.

III. 1. Good morning children.

2. They can sing some songs.

3. He likes playing football.

4. This is my friend. She is from China.

5. When is your birthday? It is in October.

IV. 1. Yes 2. Yes 3. No

4. Yes 5. No

V. 1. skipping 2. playing

3. drawing 4. cooking 5. singing

Đánh giá bài viết
1 3.773
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm