Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán 11 năm học 2019-2020 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương

Trang 1/2 - Mã đề thi 132
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG
ĐỀ THI SÁT HẠCH LẦN 1 NĂM 2019 – 2020
Môn: TOÁN 11
Thời gian làm bài: 90 phút;
(15 câu trắc nghiệm và phần tự luận)
Mã đề thi 132
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Phần 1 (4.5 điểm): Bài tập trắc nghiệm.
Câu 1: Trong các công thức sau, công thức nào sai?
A.
22
cos2 cos sin .a aa=
B.
22
cos2 cos sin .a aa= +
C.
2
cos2 2cos 1.aa=
D.
2
cos2 1– 2sin .aa=
Câu 2: Cho
A
A
là hai biến cố đối nhau. Chọn câu đúng.
A.
( )
( )
0PA PA+=
. B.
. C.
( )
( )
1PA PA= +
. D.
( )
( )
1
PA PA
=
.
Câu 3: Rút gọn biểu thức
sin sin 2 sin3
cos cos2 cos3
xxx
A
xxx
++
=
++
A.
tan 6 .Ax=
B.
tan3 .Ax=
C.
tan 2 .Ax=
D.
tan tan 2 tan3 .Ax x x=++
Câu 4: Cho tập hợp
T
20
phần tử, số tập con có hai phần tử của
T
là:
A.
2
20
2A
. B.
2
20
C
. C.
2
20
2C
. D.
2
20
A
.
Câu 5: Tập hợp các giá trị
m
làm cho biểu thức
( )
2
45fx x xm= + +−
luôn dương với mọi
xR
A.
9m <
. B.
9m
. C.
9m >
. D.
m∈∅
.
Câu 6: Trong mặt phẳng Oxy, phương trình tham số của đường thẳng
d
đi qua
6(3; )A
vectơ ch
phương
4 )2( ;u =
là:
A.
43
26
xt
yt
= +
=−−
B.
32
6
xt
yt
= +
=−−
C.
24
12
xt
yt
=−+
=
D.
64
32
xt
yt
=−+
=
Câu 7: Từ các chữ số
1
;
2
;
3
có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có
3
chữ số khác nhau đôi một?
A.
6
. B.
3
. C.
9
. D.
8
.
Câu 8: Trong khai triển
( )
100
100
0 1 100
2 ... .x a ax a x = + ++
Hệ số
97
a
A.
1293600
. B.
98 98
100
2.C
. C.
1293600
. D.
3 97
100
2.C
.
Câu 9: An muốn qua nhà Bình để cùng Bình đến chơi nhà Cường. Từ nhà An đến nhà Bình bốn con
đường đi, từ nhà Bình đến nhà Cường 6 con đường đi. Hỏi An bao nhiêu cách chọn đường đi đến
nhà Cường?
A.
24
B.
16
C.
36
D.
10
Câu 10: Trong khai triển nhị thức
( ) ( )
2,
n
an+∈
. Có tất cả
17
số hạng. Vậy
n
bằng:
A.
16
. B.
11.
C.
12
. D.
17
.
Câu 11: Trong khai triển
( )
10
21x
, hệ số của số hạng chứa
8
x
A.
256
. B.
11520
. C.
11520
. D.
45
.
Câu 12: Với
x
thuộc tập hợp nào dưới đây thì
( ) ( )
( )
2
5 2 6f x x x xx= +− +
không dương?
A.
(
] [
)
;1 4;−∞ +∞
. B.
[ ]
1; 4
. C.
( )
1; 4
. D.
[ ] [
)
0;1 4; +∞
Câu 13: Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác
ABC
(2;6), (0;3), (4;0)ABC
. Phương trình đường cao
AH
của
ABC
là:
FINAL
Trang 2/2 - Mã đề thi 132
A.
4 3 10 0xy+=
. B.
3 4 30 0xy+−=
. C.
4 3 10 0xy−=
. D.
34180xy+=
.
Câu 14: Biết rằng hệ số của
4
x
trong khai triển nhị thức Newton
( )
( )
*
2,
n
xn−∈
bằng
60
. Tìm
n
.
A.
5n =
. B.
8n =
. C.
6n =
. D.
7n =
.
Câu 15: Tmột hộp chứa ba quả cầu trắng hai quả cầu đen lấy ngẫu nhiên hai quả. Xác suất để lấy
được cả hai quả trắng là:
A.
6
15
. B.
3
10
. C.
1
3
. D.
1
5
.
Phần 2 (5.5 điểm): Bài tập tự luận.
Câu 1 (2 điểm):
a) Có bao nhiêu cách xếp 6 người thành 1 hàng dọc.
b) Giải bóng đá V-LEAGUE 2019 tất cả
14
đội bóng tham gia, các đội bóng thi đấu vòng
tròn
2
lượt . Hỏi giải đấu có tất cả bao nhiêu trận đấu?
Câu 2 (1 điểm): Cho khai triển
( )
2
01 2
1 2 ...
n
n
n
x a ax ax ax+ = + + ++
, trong đó
*
n
các hsthỏa
mãn hệ thức
1
0
... 4096
22
n
n
a
a
a + ++ =
. Tìm hệ số lớn nhất trong khai triển đó?
Câu 3 (1.5 điểm): Đội văn nghệ của trường THPT Đoàn Thượng 5 nam 7 nữ. Để chuẩn bị cho lễ
khai giảng năm học 2019 2020 đoàn trường cần chọn 5 bạn để tham gia biểu diễn. Tính xác
suất để 5 bạn được chọn :
a) Có 2 bạn nam và 3 bạn nữ.
b) Có ít nhất 1 bạn nữ.
Câu 4 (1 điểm): Một người làm vườn có
12
cây giống gồm
6
cây xoài,
4
cây mít và
2
cây ổi. Người đó
muốn chọn ra
6
cây giống để trồng. Tính xác suất để
6
cây được chọn, mỗi loại đúng
2
cây.
----------- HẾT ----------
FINAL
made cautron dapan made cautron dapan made cautron dapan
132 1 B 209 1 A 357 1 A
132 2 D 209 2 B 357 2 A
132 3 C 209 3 A 357 3 B
132 4 B 209 4 D 357 4 C
132 5 C 209 5 C 357 5 C
132 6 B 209 6 A 357 6 D
132 7 A 209 7 C 357 7 D
132 8 D 209 8 A 357 8 B
132 9 A 209 9 D 357 9 B
132 10 A 209 10 C 357 10 D
132 11 B 209 11 D 357 11 B
132 12 D 209 12 B 357 12 B
132 13 A 209 13 B 357 13 C
132 14 C 209 14 A 357 14 A
132 15 B 209 15 B 357 15 D
FINAL

Đề sát hạch môn Toán 11 có đáp án

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán 11 năm 2019-2020 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương có kèm theo đáp án được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 15 câu, phần tự luận gồm 04 câu, xoay quanh những nội dung cơ bản trong chương trình môn Toán 11 giúp các em củng cố và nắm vững kiến thức.

Đề thi giúp các em làm quen với các dạng bài tập cơ bản và đa dạng được trình bày rõ ràng, cụ thể để các em dễ hiểu. Hi vọng đây sẽ là tập tài liệu hữu ích cung cấp nguồn tham khảo để các em đạt kết quả tốt nhất trong quá trình ôn luyện chuẩn bị cho các kì thi đặc biệt là kì thi THPT Quốc gia. Các em có thể tham khảo thêm Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 của các môn học khác.

VnDoc xin giới thiệu tới các em Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán 11 lần 1 năm 2019-2020 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương. Mời các em tham khảo các tài liệu môn học khác tại mục Tài liệu học tập lớp 11 do VnDoc tổng hợp và đăng tải như: Trắc nghiệm Tiếng Anh 11, Trắc nghiệm Sinh học 11, Trắc nghiệm Hóa học 11,...

Đánh giá bài viết
1 233
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 Xem thêm