Đề KSCL đội tuyển HSG lớp 11 môn Địa lý năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC
2
-----------
KỲ THI KSCL ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI KHỐI 11
ĐỀ THI MÔN: ĐỊA
NĂM HỌC 2018 - 2019
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề.
Đề gồm 02 trang.
———————
Câu 1 (2,0 điểm)
Tại sao phần lớn các nước đang phát triển, ngành chăn nuôi chiếm tỉ trọng còn thấp
trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp?
Câu 2 (2,0 điểm)
Giải thích vì sao miền ven Đại y Dương của Tây Bắc châu Phi cũng nằm ở độ như
nước ta, nhưng có khí hậu nhiệt đới khô, còn nước ta lại có khí hậu nhiệt đới ẩm, mưa nhiều?
Câu 3 (2,0 điểm)
Giới hạn của sinh quyển trùng với giới hạn của lớp vỏ địa không? Tại sao Xích
đạo không có đầy đủ các loài sinh vật cư trú trên Trái Đất?
Câu 4 (2,0 điểm)
Phân tích ảnh hưởng của các đặc điểm dân số đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Liên
Bang Nga.
Câu 5. Cho bảng số liệu sau:
Giá trị xuất khẩu, nhập của Hoa Kỳ (đơn vị: tỉ USD)
Năm Xuất khẩu Nhập khẩu
1995 584,7 770,9
1998 382,1 994,4
2000 781,1 1259,3
2007 1163,0 2017,0
2010 1831,9 2329,7
2013 2270,0 2740,0
Hãy nhận xét và giải thích về hoạt động ngoại thương của Hoa Kì.
Câu 6 (2,0 điểm)
Tnh bày nguyên nn của q tnh đô thị hóa tphát ca khu vc Mĩ La Tinh.
Câu 7 (2,0 điểm)
Liên kết vùng gì? Phân tích ý nghĩa của việc phát triển các liên kết vùng trong Liên
minh châu Âu.
Câu 8 (2,0 điểm)
Trình bày những đặc điểm nổi bật của nông nghiệp Nhật Bản.
Câu 9 (2,0 điểm)
Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực được hình thành dựa trên những sở nào? Phân
tích hệ quả của khu vực hóa kinh tế.
Câu 10 (2,0 điểm)
Cho bảng số liệu:
TỈ LỆ CÁC NGÀNH KINH TẾ TRONG GDP CỦA CÁC NHÓM NƯỚC, NĂM
2010
(đơn vị: %)
Ngành
Nhóm nước
Nông - lâm -
ngư nghiệp
Công nghiệp
- xây dựng
Dịch vụ
Các nước thu nhập thấp 25 25 50
Các nước thu nhập trung bình 10 35 55
Các nước thu nhập cao 1 24 75
(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2011)
Từ bảng số liệu trên chọn biểu đồ thích hợp nhất so sánh tỉ lệ các ngành nông - lâm -
ngư nghiệp, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ giữa các nhóm nước năm 2010. Nhận xét về cơ
cấu GDP phân theo ngành kinh tế của các nhóm nước.
--------------Hết---------------
Thí sinh không được sử dụng Atlat Địa lí và tài liệu khác.
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:……………………………………………; Số báo danh:……………….
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC
2
――――――
KỲ THI KSCL ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI KHỐI
11
ĐÁP ÁN MÔN: ĐỊA LÍ
NĂM HỌC 2017 - 2018
—————————
(Gồm 04 trang)
Câu Nội dung Điểm
1
Tại sao phần lớn c nước đang phát triển, ngành chăn nuôi chiếm tỉ
trọng còn thấp trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp?
2,0
- Cơ sở thức ăn cho chăn nuôi chưa ổn định. 0,5
- Cơ sở vật chất kỹ thuật lạc hậu, dịch vụ thú y, giống còn hạn chế. 0,5
- Công nghiệp chế biến chưa thực sự phát triển. 0,5
- Thị trường trong nước nhỏ do mức sống n thấp, thị trường xuất khẩu
chưa lớn do khả năng cạnh tranh yếu,…
0,5
2
Vì sao miền ven Đại Tây Dương của Tây Bắc châu Phi cũng nằm độ
như nước ta, nhưng có khí hậu nhiệt đới khô, còn nước ta lại khí hậu
nhiệt đới ẩm, mưa nhiều?
2,0
- Tây Bắc châu Phi có khí hậu nhiệt đới khô là do:
+ Có áp cao thường xuyên thống trị, có gió Mậu dịch hoạt động mạnh.
0,5
+ Ven bờ dòng biển lạnh chảy qua, phần lãnh thổ rộng lớn mang hình
khối rõ nét nên ảnh hưởng của biển vào sâu trong đất liền bị hạn chế.
0,5
- Việt Nam có khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều là do:
+ Nằm trong khu vực có chế đ gió a, không bị khống chế bởi áp cao tờng
xuyên.
0,5
+ Giáp biển Đông rộng lớn, kết hợp với lãnh thổ kéo dài và hẹp ngang nên tác
động của biển vào sâu trong đất liền.
0,5
3
Giới hạn của sinh quyển trùng với giới hạn của lớp vỏ địa không?
Tại sao Xích đạo không đầy đủ các loài sinh vật trú trên Trái Đất?
2,0
- Sinh quyển là một quyển của Trái Đất, trong đó có chứa toàn bộ sinh vật
sinh sống. Giới hạn của sinh quyển: Giới hạn phía trên là tiếp xúc với tầng ô
dôn của khí quyển (22- 25km); giới hạn phía dưới xuống tận đáy đại dương
(nơi sâu nhất trên 11km), trên lục địa tới đáy của lớp vỏ phong hóa.
0,5
- Lớp vỏ địa lí có chiềuy khoảng 30 -35 km (tính từ giới hạn dưới của lớp
Ôzôn đến đáy vực thẳm đại dương, ở lục địa xuống hết lớp vỏ phong hóa).
Như vậy, mặc dù cấu trúc của lớp vỏ địa lí phức tạp hơn nhưng giới hạn của
sinh quyển có trùng với giới hạn của lớp vỏ địa lí.
0,5
- Sự phát triển và phân bố của sinh vật phụ thuộc vào nhiều nhân tố: khí hậu,
địa hình, đất, sinh vật, con người. Mỗi loài sinh vật lại thích nghi với điều kiện
sinh thái nhất định (đòi hỏi những đặc điểm riêng về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng,
đất).
0,5
- Ở Xích đạo có nền nhiệt cao, nguồn nước dồi dào, độ ẩm lớn, giàu ánh
sáng, đất feralit đỏ vàng với tầng đất dày, đất giàu ẩm và tính chất vật lí tốt,
0,5

Đề thi chọn học sinh giỏi Địa lý 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề KSCL đội tuyển HSG lớp 11 môn Địa lý năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc. Nội dung tài liệu gồm 10 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 180 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề KSCL đội tuyển HSG lớp 11 môn Địa lý năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 11, Giải bài tập Địa Lí 11, Học tốt Ngữ văn 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 2.828
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 11 Xem thêm