Đề KSCL Ngữ văn 11 năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc lần 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
I.PHẦN ĐỌC HIỂU: (3,0 điểm)
Đọc văn bản sau thực hiện yêu cầu:
Điều quan trọng?
Chuyện xảy ra tại một trường trung học.
Thầy giáo giơ cao một tờ giấy trắng, trên đó một vệt đen dài đặt câu hỏi với học sinh:
- Các em thấy không?
Cả phòng học vang n câu trả lời:
- Đó một vệt đen
Thầy giáo nhận xét:
- Các em trả lời không sai. Nhưng không ai nhận ra đây một tờ giấy trắng ư?
thầy kết luận:
- người thường chú tâm đến lỗi lầm nhỏ nhặt của người khác quên đi những phẩm
chất tốt đẹp của họ. Khi phải đánh giá một sự vật hay một con người, thầy mong các em đừng
quá chú trọng vào vết đen hãy nhìn ra tờ giấy trắng với nhiều mảng sạch ta thể viết
lên đó những điều có ích cho đời.
(Trích: Q tặng cuộc sống)
Câu 1. (0,5 điểm). Xác định những phương thức biểu đạt được sử dụng trong văn bản trên.
Câu 2. (1,0 điểm). Nội dung chính n bản trên muốn đề cập đến gì? Dựa vào nội dung
đó, hãy đặt cho n bản một nhan đề khác.
Câu 3. (0,5 điểm). Trong lời khuyên của thầy giáo, nh ảnh “vết đen” ợng trưng cho điều gì.
Câu 4. (1,0 điểm). Theo anh/chị, việc chỉ chú tâm đến lỗi lầm nhỏ nhặt của người khác
quên đi những phẩm chất tốt đẹp của họ thể hiện cách đánh giá con người như thế nào?
II. PHẦN LÀM VĂN: (7,0 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm):
Viết một đoạn văn (200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/ch về lời khuyên của thầy
giáo phần Đọc hiểu: Khi phải đánh giá một sự vật hay một con người, thầy mong các em
đừng quá chú trọng vào vết đen hãy nhìn ra tờ giấy trắng với nhiều mảng sạch ta
thể viết lên đó những điều ích cho đời.
Câu 2: (5,0 điểm)
Cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp m hồn Nguyễn Khuyến qua bài thơ Câu mùa thu.
...............................Hết..............................
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích thêm.
Họ tên thí sinh:……….…… ; Số báo danh:…………
SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT
XUÂN
--------------------
Đề chẵn
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHUYÊN ĐỀ LẦN I
NĂM HỌC 2018-2019
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 11
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian
giao đề
(Đề thi gồm 01 trang)
———————
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phần
u
Nội dung
Điể
m
I
1
Những phương thức biểu đạt được sử dụng trong văn bản: Tự sự, nghị
luận, miêu tả.
0,5
2
-Nội dung chính được đề cập đến trong văn bản: Cách nhìn nhận,
đánh giá một sự việc, một con người.
- Đặt nhan đề khác: Những vết đen trên tờ giấy trắng; Bài học về cách
đánh giá con người
0,5
0,5
3
Ý nghĩa ẩn dụ của hình nh “vết đen”: chỉ những sai lầm, thiết t,
hạn chế… mỗi chúng ta đều th mắc phải.
0,5
4
Việc chỉ chú tâm đến lỗi lầm nh nhặt của người khác quên đi
những phẩm chất tốt đẹp của họ thể hiện: ch đánh giá con người
chủ quan, phiến diện, thiếu sự độ lượng, bao dung cần thiết để nhìn
nhận, đánh giá người khác một cách toàn diện.
1,0
II
1
Viết một đoạn văn (200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về lời
khuyên của thầy giáo phần đọc hiểu: Khi phải đánh giá một sự vật
hay một con người, thầy mong các em đừng quá chú trọng vào vết đen
hãy nhìn ra tờ giấy trắng với nhiều mảng sạch mà ta th viết
lên đó những điều ích cho đời.
2,0
I. Yêu cầu về hình thức
- Xác định đúng vấn đề cần nghị luận.
- Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 chữ; đủ các phần mở đoạn,
phát triển đoạn, kết đoạn. Mở đoạn nêu được vấn đề, phát triển đoạn
triển khai được vấn đề, kết đoạn kết luận được vấn đề.
- Trình bày mạch lạc, ràng, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt
câu.
II. Yêu cầu về nội dung
Thí sinh thể m bài theo nhiều hướng khác nhau nhưng về bản,
cần đảm bảo những nội dung chính sau:
a
Giải thích
TRƯỜNG THPT NGUYỄN
VIẾT XUÂN
Đáp án gồm: 03 trang
Đề chẵn
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Thông điệp từ lời khuyên của thầy giáo: Khi đánh giá một con
người không nên quá chú ý vào những sai lầm, thiếu sót cần biết
trân trọng những điều tốt đẹp. Biết nhìn thấy trong tâm hồn mỗi người
đều còn những khoảng trống để từ đó thể tạo dựng, vun đắp
hoàn thiện nhân cách.
0,5
b
Bàn luận
1,0
Lời khuyên của thầy giáo đưa ra một bài học đúng đắn giàu tính
nhân văn bởi:
- Cách đánh giá chỉ chú trọng vào vết đen không biết trân trọng
nhiều mảng sạch ch đánh giá quá khắt khe, không toàn diện,
thiếu công bằng, không th được i nhìn đầy đủ, đúng đắn về một
con người.
- Con người không ai không những thiếu sót, sai lầm. Bởi vậy, biết
nhìn ra tờ giấy trắng với nhiều mảng sạch để thể viết lên đó những
điều ích cho đời, sẽ tạo hội cho mỗi người sửa chữa sai lầm,
hội hoàn thiện bản thân. Đồng thời, giúp ta biết sống nhân ái, yêu
thương, m cho mối quan hệ giữa người với người trở nên tốt đẹp
hơn.
c
Bài học nhận thức hành động
0,5
2
Cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn Nguyễn Khuyến qua bài thơ Câu
mùa thu
* Yêu cầu về kỹ năng
- Hiểu đề, biết cách làm bài văn ngh luận văn học, bố cục ràng, lập
luận chặt chẽ, hành văn trôi chảy, văn viết cảm xúc, không mắc lỗi
diễn đạt, dùng từ, ngữ pháp, chính tả.
* Yêu cầu về kiến thức
Thí sinh thể m bài theo nhiều hướng khác nhau nhưng về bản,
cần đảm bảo những nội dung chính sau:
a
Giới thiệu chung về tác giả, tác phẩm khái quát vấn đề ngh
luận
0,5
b
Cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn Nguyễn Khuyến qua bài thơ Câu
mùa thu:
*Tình yêu thiên nhiên gắn liền với tình cảm quê hương đất nước:
- Nhà thơ đã cảm nhận bằng nhiều giác quan: thị giác, thính giác, xúc
giác thường sự hòa trộn nhiều cảm giác (Thị giác với thính giác:
vàng trước gió kh đưa vèo; Thị giác với c giác: Ao thu lạnh lẽo
nước trong veo).
- Phải người gắn sâu sắc tha thiết với quê hương, Nguyễn
Khuyến mới cảm nhận được vẻ đẹp riêng của cảnh sắc quê ơng.
2,0

Đề KSCL Ngữ văn 11 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh lớp 11 tài liệu Đề KSCL Ngữ văn 11 năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc lần 1. Nội dung tài liệu gồm 6 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 120 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 11, Giải bài tập Địa Lí 11, Học tốt Ngữ văn 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 396
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 Xem thêm