Đề KSCL ôn thi THPT Quốc gia Toán 12 năm 2018 - 2019 trường Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc lần 1

VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
     
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN
ĐỀ THI KSCL THPT QUỐC GIA LẦN 1
MÔN THI: TOÁN 12
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
(50 câu trắc nghiệm)
đ thi
101
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
    
Câu 1:             
A.

B.

C.

D.

Câu 2:   
mx
y
x m
     


A.
m
B.
m
C.
m
D.
m
Câu 3:    
x

y’
-
-
y
-∞
                  
A.
 y x x x
B.
 y x x x
C.
y x x x
D.
y x x
Câu 4:             
x y
x y xy m m
 
A.
B.

C.
D.
Câu 5:   
y f x
     
        


A.  B.  C.
D. 
Câu 6:      
y x mx
            
     
P m m
A.
P
B.
P
C.
P
D.
P
Câu 7:      
Oxy
  
2
2
: 3 9.C x y
  
C

  
O
V
        
A.
9
B.
6
C.
18
D.
36
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Câu 8:                     
              
A.


B.


C.


D.


Câu 9:              

  
 
A.
B.
C.
D.
Câu 10:   
y x x x
  
C
         
C
    
y x
A. B. C. D.
Câu 11:   

    
A.
x k
x k
B.
x k
x k
C.
x k
x k
D.
x k
Câu 12:     
y cos x

A.
 y x
B.
 y x
C.
 y x
D.
 y x
Câu 13:        
  
  
 
  

A.
B.
C.
D.
Câu 14:     
x
y
x
  
Ox

Oy

A

B
     
OAB
O
    
A.
B.
C.
D.
Câu 15: 
2 1
lim
2.2 3
n
n
A.  B.  C.  D.
1
2
Câu 16:  
y x
    
x
y
x
      
A.

B.
C.

D.
Câu 17:    

x
y
x
      
A.  B. C. D.
Câu 18:   
S ABCD

ABCD
   
AB a AD a
  
S

 
ABCD
  
H

AB
SC
   
  
A
 

SCD

A.
a
B.
a
C.
a
D.
a
Câu 19:   
y x x x
  
C
   
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
       
A.   B.   C.   D.  
Câu 20:   
f x
  

            
 
          
A.

B.

C.

D.

Câu 21:  
f x x x= - +
      
A. B.  C. D.
Câu 22:
 
y f x
  
y f x
        
y f x
   
A.
B.
C.

D.
Câu 23:             
A.

n
u n
B.

n
u n
C.
n
n
u
D.
n
n
u
Câu 24:   
3 2
1y x ax bx
      

Đề KSCL ôn thi THPT Quốc gia Toán 12 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề KSCL ôn thi THPT Quốc gia Toán 12 năm 2018 - 2019 trường Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc lần 1. Tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo.

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 115
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm