Đề thi Đánh giá năng lực môn Vật lý năm 2019 Đại học Quốc gia - TP Hồ Chí Minh

ĐIăHCăQUCăGIAăTP.ăHCM
TRNGăĐIăHCăQUCăT
KăTHIăKIMăTRAăNNGăLC
TRNGăĐIăHCăQUCăT
MỌNăTHI:ăVTăLụ

90 phút
1
MCăLC
PHNăI.ăHNGăDNăLÀMăBÀIă 4
CHNG I. DAO ĐNG C ............................................................................................ 4
1.   ............................................................................................................4
2. xo .....................................................................................................................5
3.   .......................................................................................................................6
4.  dao  .............................................................................................................8
5.   ............................................................................................9
6. Bài  ............................................................................................................................ 10
7. án ................................................................................................................................. 11
CHNG II. SÓNG C ................................................................................................ 14
1.  hình sin .......................................................................................... 14
2.   sóng .............................................................................................. 14
3. Giao thoa  .......................................................................................................... 15
4.  thoa sóng .......................................................................................... 16
5.   ................................................................................................... 17
6. Sóng âm ......................................................................................................................... 18
7.  sóng âm ......................................................................................... 18
8.  sóng âm ....................................................................................... 20
9. Bài  ............................................................................................................................ 20
10.  ......................................................................................................................... 22
CHNGăIII.ăDọNGăĐIN XOAY CHIU .................................................................... 24
1.    ............................................................................. 24
2.  xoay  .................................................................... 25
3. RC L .......................................................................... 25
4.    ...................................................................................................... 26
5. R, L C   26
6. R, L C   ... 29
7.  trung bình ........................... 29
8.  ........ 30
9.    ............................................................... 30
2
10.  hao phí ...................................... 31
11.   ....................................... 31
12.   ............................... 32
13.   pha ............................................................. 32
14.  xoay  ..................................................... 32
15.  ......................................................................................................................... 33
16.  ......................................................................................................................... 35
CHNG IV. DAO ĐNG SÓNG ĐIN T ........................................................ 38
1.  dao  .............................................................................................................. 38
2.  trong  .. 38
3.   do .................................................................................................. 38
4.  dao  ....................................... 38
5.    ............................ 39
6. , sóng   .......................................................................................... 39
7.    ................................................................................. 39
8.  tính  ....................................................................... 40
9.  chân không ...................................... 40
10.  40
11.   ................................. 41
12.   ......................................................................................... 41
13.   ......................................................... 42
14.  ......................................................................................................................... 42
15.  ......................................................................................................................... 44
CHNG V. SÓNG ÁNH SÁNG .................................................................................. 48
1.  ánh sáng ............................................................................................................ 48
2.  ánh sáng ................................................................................................ 49
3. - giao thoa ánh sáng ...................................................................... 49
4.   kính .............................................................................................. 51
5.   ........................................................................................................ 51
6. Tia   ............................................................................................................... 52
7. Tia   .................................................................................................................... 52
8. Tia X (tia -ghen) ..................................................................................................... 53
9. Thang sóng   ........................................................................................................ 53
10. Bài  .......................................................................................................................... 54

Mẫu đề thi Đánh giá năng lực 2019 môn Vật lý

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Đánh giá năng lực môn Vật lý năm 2019 Đại học Quốc gia - TP Hồ Chí Minh. Tài liệu gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi Đánh giá năng lực môn Vật lý năm 2019 Đại học Quốc gia - TP Hồ Chí Minh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 995
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm