Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Lịch sử năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng

Đề thi giữa kì 2 Lịch sử 10

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Lịch sử năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng. Tài liệu gồm 28 câu hỏi trắc nghiệm, 2 câu hỏi tự luận, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (28 câu, 7 điểm)

Câu 1: An Nam tứ đại khí bao gồm

A. Chuông Quy Điền, vạc Phổ Minh, tượng Phật chùa Quỳnh Lâm, chùa Dâu

B. Tượng Phật chùa Quỳnh Lâm, tháp Báo Thiên, chuông Quy Điền, vạc Phổ Minh

C. Tháp Báo Thiên, chuông Quy Điền, chùa Một Cột, chùa Phật Tích

D. Tượng Phật chùa Quỳnh Lâm, tháp Báo Thiên, chuông Quy Điền, chùa Một Cột

Câu 2: Ruộng đất công làng xã thời Lê sơ được phân chia theo chế độ nào?

A. đồn điền.

B. điền trang.

C. lộc điền

D. quân điền.

Câu 3: Dưới thời Trần thầy giáo nào được trọng dụng nhất

A. Chu Văn An

B. Nguyễn Trãi

C. Trương Hán Siêu

D. Nguyễn Xí

Câu 4: Bộ máy nhà nước thời Ngô – Đinh – Tiền Lê được đánh giá là

A. Bộ máy nhà nước được kiện toàn

B. Bộ máy nhà nước quân chủ sơ khai

C. Bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền hoàn chỉnh

D. Bộ máy nhà nước quân chủ được tổ chức chặt chẽ

Câu 5: Việc dựng bia Tiến sĩ có tác dụng gì

A. Khuyến khích tinh thần hiếu học trong nhân dân, là tấm gương sáng cho hậu thế

B. Vinh danh những người đỗ đạt, khuyến khích tinh thần hiếu học trong nhân dân, là tấm gương sáng cho hậu thế

C. Vinh danh những người đỗ đạt

D. Khẳng định vai trò vị trí độc tôn của Nho học

Câu 6: Đặc điểm văn học thời Lý - Trần

A. Thể hiện tài năng văn học xuất chúng

B. Thể hiện tình yêu quê hương đất nước

C. Mang nặng tư tưởng Phật giáo

D. Toát lên niềm tự hào dân tộc

Câu 7: Tên bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta là

A. Hình luật

B. Quốc triều hình luật

C. Luật Hồng Đức

D. Hình thư

Câu 8: Tác dụng của chính sách đối nội của nhà nước phong kiến thế kỉ X – XV

A. Bảo vệ được an ninh đất nước

B. Đoàn kết với các dân tộc ít người

C. Giữ vững tư thế của 1 quốc gia độc lập tự chủ

D. Tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc

Câu 9: Thời Lê sơ, Thăng Long có bao nhiêu phố phường vừa buôn bán vừa làm thủ công, phát triển phồn thịnh.

A. 42 phố phường.

B. 63 phố phường.

C. 40 phố phường.

D. 36 phố phường.

Câu 10: Nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ XI - XIV được xây dựng theo thể chế

A. dân chủ đại nghị.

B. quân chủ lập hiến.

C. quân chủ chuyên chế.

D. nền cộng hòa.

Câu 11: Tác giả của tác phẩm Bạch Đằng giang phú là:

A. Lý Thường Kiệt

B. Trần Quốc Tuấn

C. Trương Hán Siêu

D. Nguyễn Trãi

Câu 12: Thể chế quân chủ chuyên chế có nghĩa là

A. vua là người đứng đầu, có quyền lực tối cao, trực tiếp điều hành và giải quyết mọi việc trọng đại của quốc gia.

B. quyền lực tập trung trong tay một nhóm quý tộc cao cấp.

C. tầng lớp tăng lữ đóng vai trò quyết định trong các vấn đề dân sự và quân sự.

D. vua và các tướng lĩnh quân sự cùng điều hành, quản lí đất nước.

Câu 13: Tinh thần chủ động đối phó với địch của quân dân nhà Lý thế kỉ XI thể hiện rõ trong chủ trương nào?

A. kết hợp ba thứ quân: cấm binh, ngoại binh, hương binh.

B. vườn không nhà trống, đánh quân địch khi chúng chiếm kinh thành Thăng Long.

C. nhà nhà giết giặc, người người giết giặc.

D. ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh chiếm để chặn mũi nhọn của giặc.

Câu 14: Năm 1010 vị vua nào đã ban chiếu dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long?

A. Lê Thái Tông

B. Lý Thái Tổ

C. Lý Thái Tông

D. Lê Thái Tổ

Câu 15: Đô Thi lớn nhất ở nước ta trong các thế kỉ XI - XV là

A. Hội An.

B. Vân Đồn.

C. Thăng Long.

D. Phố Hiến.

Câu 16: Bộ luật đầy đủ nhất được ban hành thời Lê sơ là

A. Hình luật

B. Quốc triều hình luật

C. Hình thư

D. Luật Gia Long

Câu 17: Loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc nào được phát triển từ thời nhà Lý?

A. Hát tuồng

B. Hát chèo

C. Múa rối nước

D. Ca cải lương

Câu 18: Hạn chế của giáo dục Nho học thế kỉ X – XV

A. Không tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế

B. Không thúc đẩy công thương nghiệp phát triển

C. Hạn chế thông thương buôn bán

D. “Trọng nông ức thương”

Câu 19: Ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng năm 938

A. Chấm dứt 1000 năm Bắc thuộc, xây dựng triều đại phong kiến đầu tiên của dân tộc

B. Bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ, đập tan ý chí xâm lược của kẻ thù

C. Kết thúc 1000 năm Bắc thuộc, mở ra 1 thời đại mới - độc lập tự chủ lâu dài cho dân tộc

D. Đánh bại cuộc xâm lược của quân Nam Hán, Ngô Quyền xưng vương

Câu 20: Ai là người đã chế tạo ra súng thần cơ thế kỉ XV ở?

A. Nguyễn Trãi.

B. Hồ Quí Ly.

C. Hồ Nguyên Trừng.

D. Hồ Hán Thương.

Câu 21: Quân đội Đại Việt trong các thế kỉ XI - XIV ở nước ta được tổ chức gồm

A. ba bộ phận: cấm binh, ngoại binh và hương binh.

B. bộ binh, tượng binh, kị binh.

C. hai bộ phận: cấm binh và vệ binh.

D. cấm quân và ngoại binh.

Câu 22: Thay đổi cơ bản về giáo dục nước ta dưới thời Lê sơ

A. Tổ chức khoa thi quốc gia đầu tiên

B. Quy chế thi cử được ban hành rõ ràng: 3 năm có 1 kì thi Hội chọn Tiến sĩ

C. Nhà nước quyết định dựng bia Tiến sĩ

D. Giáo dục thi cử trở thành nguồn đào tạo và tuyển chọn quan lại là chủ yếu

Câu 23: Điều kiện lịch sử thuận lợi và cơ bản nhất cho kinh tế nông nghiệp của nước ta hồi phục và phát triển đầu thế kỉ X là

A. nhà nước phong kiến có những chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp.

B. nhân dân ta giành được nền độc lập, tự chủ; phấn khởi ra sức khai phá đất hoang.

C. công cuộc khai phá đất hoang, mở rộng ruộng đồng được đẩy mạnh.

D. nhân dân mở rộng ruộng đồng, tăng gia sản xuất.

Câu 24: Bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền được hoàn thiện nhất là

A. Thời Ngô

B. Thời Lý

C. Thời Trần

D. Thời Lê sơ

Câu 25: Vị vua nào dưới thời nhà Trần sau khi lên làm Thái thượng hoàng đã xuất gia và lập ra dòng Thiền Trúc Lâm Đại Việt

A. Trần Anh Tông

B. Trần Nhân Tông

C. Trần Thái Tông

D. Trần Thánh Tông

Câu 26: Nội dung cơ bản của các bộ luật thời Lý, Trần, Lê ở thế kỉ X - XV ở nước ta là

A. bảo vệ đất đai, lãnh thổ của Tổ quốc.

B. bảo vệ tính mạng và tài sản của nông dân công xã.

C. bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị.

D. bảo vệ lợi ích của mọi tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là dân nghèo.

Câu 27: Biểu hiện nào dưới đây gắn liền với sự phát triển nội thương ở nước ta thế kỉ X - XV.

A. chợ làng, chợ huyện mọc lên ở nhiều nơi.

B. buôn bán tấp nập ở các vùng quê, trao đổi các mặt hàng.

C. chợ làng, chợ huyện, chợ chùa mọc lên ở nhiều nơi.

D. chợ làng, chợ huyện, chợ chùa mọc lên và họp theo phiên.

Câu 28: Phật giáo phát triển mạnh mẽ nhất ở nước ta vào thời kì nào

A. Thời Lê sơ

B. Thời nhà Hồ

C. Thời Đinh - Tiền Lê

D. Thời Lý - Trần

PHẦN II. TỰ LUẬN (2 câu, 3 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Những thay đổi qua cuộc cải cách hành chính dưới thời Lê Thánh Tông? Cuộc cải cách đó có ý nghĩa gì?

Câu 2 (1 điểm): Vì sao vua tôi nhà Trần ba lần đánh thắng quân Mông Nguyên xâm lược ở thế kỉ XIII?

Đáp án Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Lịch sử

CâuĐáp án
1B
2D
3A
4B
5B
6C
7A
8D
9D
10C
11C
12A
13D
14B
15C
16B
17C
18A
19C
20C
21D
22D
23B
24D
25B
26C
27C
28D

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

-----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Lịch sử năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 937
Sắp xếp theo

    Đề thi giữa kì 2 lớp 10

    Xem thêm