Đề thi thử vào lớp 10 môn Lịch sử trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội năm học 2017 - 2018 (Lần 1)

Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Lịch sử

Đề thi thử vào lớp 10 môn Lịch sử trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội năm học 2017 - 2018 (Lần 1) dành cho học sinh lớp 9 đang chuẩn bị thi tuyển sinh vào lớp 10, giúp các em tự luyện đề, ôn tập lại kiến thức của mình trong kì thi. Chúc các bạn đạt được điểm cao trong kì thi này nhé.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Lịch sử (chuyên) trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 2) năm học 2016 - 2017

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội lần 1 năm học 2017 - 2018

TRƯỜNG THPT CHUYÊN
NGUYỄN HUỆ
KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN
Năm học 2017-2018
Môn thi: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 150 phút

Câu 1 (2 điểm)

Sau khi thành lập, chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh đã thực hiện những chính sách cơ bản nào để đem lại quyền lợi cho quần chúng nhân dân?

Câu 2 (3,5 điểm)

Dựa vào ba sự kiện quan trọng sau đây: chiến thắng Việt Bắc (1947), Chiến thắng Biên giới (1950) và Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954). Hãy phân tích bước phát triển trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta.

Câu 3 (1,5 điểm)

Phân tích ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975). Nguyên nhân nào quyết định sự thắng lợi của cuộc kháng chiến?

Câu 4 (3 điểm)

Nêu những hiểu biết của em về Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN). Trình bày cơ hội và thách thức khi Việt Nam gia nhập tổ chức này.

.............................................Hết...................................................

Đánh giá bài viết
1 3.065
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn Lịch sử Xem thêm