Đề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015 với cấu trúc đề thi thú vị, gồm nhiều phần thi nhằm nâng cao các kỹ năng Tiếng Anh của học sinh, giúp các em ôn tập Tiếng Anh hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.

Tổng hợp đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2014 - 2015

Đề kiểm tra Học kỳ II lớp 3 năm 2012 - 2013, Trường tiểu học Gia Hòa tỉnh Hải Dương

8 đề ôn tập học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3

____________________ Primary School

Name: _________________________

Class: 3___

Kiểm tra giữa học kì II

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Năm học 2014 - 2015

Thời gian : 45 ph

Marks Q1. Q2. Q3. Q4. Q5. Q6. Q7. Q8. Q9. Oral test Total

Part I. Listening (4p)

Question 1. Listen and number (1p)

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015

Question 2. Listen and tick (1p)

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015

Question 3. Listen and tick T or F (1p)

True False
1. My grandfather’s fifty-five years old.
2. Is there a gate? - No, there isn’t.
3. Where’s the ball? – It’s under the chair.
4. There’s a cup on the cupboard.
5. She has a teddy bear.
Đánh giá bài viết
23 24.021
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm