Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh i-Learn Smart Start năm 2020

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 3 có đáp án

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 i-Learn Smart Start có đáp án dưới đây nằm trong bộ Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 3 có đáp án bao gồm kiến thức tiếng Anh quan trọng trong Unit 1 - 5 SGK tiếng Anh lớp 3 i-Learn Smart Start giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Read and match. 

1. MakeA. down.
2. StandB. to meet you.
3. HandsC. quite
4. BeD. up.
5. NiceE. a line

II. Write the correct word.

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh i-Learn Smart Start năm 20201. C_______
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh i-Learn Smart Start năm 20202. R_______
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh i-Learn Smart Start năm 20203. F_______
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh i-Learn Smart Start năm 20204. P_______
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh i-Learn Smart Start năm 20205. T______ B______

III. Put the words in order. 

1. old/ How/ you/ are/ ?

_____________________

2. eight/ am/ I/ old/ years/ ./

_____________________

3. Rabbits/ dogs/ favorite/ and/ my/ pets/ are/ ./

_____________________

4. sister/ short/ your/ Is/ ?

_____________________

5. meet/ Pleased/ you/ meet/ .

_____________________

ĐÁP ÁN

I. Read and match.

1 - E; 2 - D; 3 - A; 4 - C; 5 - B;

II. Write the correct word.

1 - camera; 

2 - Ruler; 

3 - Flower;

4 - Plane; 

5 - Teddy bear

III. Put the words in order.

1 - How old are you?

2 - I am eight years old.

3 - Rabbits and dogs are my pets.

4 - Is your sister short?

5 - Pleased to meet you.

Trên đây là Đề thi học kì 1 i-Learn Smart Start 3 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh khác như để học tốt Tiếng Anh lớp 3, bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit, đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
10 1.355
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm