Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh i-Learn Smart Start năm 2020 số 2

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 3 i-Learn Smart Start có đáp án

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 i-Learn Smart Start có đáp án dưới đây nằm trong bộ Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 3 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 1 có đáp án được biên tập bám sát nội dung Unit 1 - 5 SGK tiếng Anh lớp 3 i-Learn Smart Start giúp các em ôn tập kiến thức trọng tâm.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Fill the blanks. 

old/ an/ There is/ There are/ a

1. ______ my pencil cases.

2. There is _____ orange bag.

3. I am nine years _______.

4. There is _____ banana.

5. ______ my blue ruler.

II. Read and match. 

1. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh i-Learn Smart Start năm 2020 số 2A. Bike
2. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh i-Learn Smart Start năm 2020 số 2B. Boat
3. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh i-Learn Smart Start năm 2020 số 2C. Butterfly
4. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh i-Learn Smart Start năm 2020 số 2D. Ball
5. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh i-Learn Smart Start năm 2020 số 2E. Balloon

III. Choose the word started with "...".

1. C

A. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh i-Learn Smart Start năm 2020 số 2B. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh i-Learn Smart Start năm 2020 số 2

2. F

A. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh i-Learn Smart Start năm 2020 số 2B. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh i-Learn Smart Start năm 2020 số 2

3. D

A. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh i-Learn Smart Start năm 2020 số 2B. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh i-Learn Smart Start năm 2020 số 2

4. R

A. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh i-Learn Smart Start năm 2020 số 2B. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh i-Learn Smart Start năm 2020 số 2

5. B

A. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh i-Learn Smart Start năm 2020 số 2B. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh i-Learn Smart Start năm 2020 số 2

ĐÁP ÁN

I. Fill the blanks.

1 - There are;

2 - an;

3 - old;

4 - a;

5 - There is;

II. Read and match.

1 - D; 2 - A; 3 - C; 4 - E; 5 - B;

III. Choose the word started with "...".

1 - A; 2 - B; 3 - A; 4 - B; 5 - A;

Trên đây là Đề thi học kì 1 i-Learn Smart Start 3 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh khác như để học tốt Tiếng Anh lớp 3, bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit, đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 824
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm