Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 1

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án

Đề thi cuối năm lớp 1 môn Tiếng Anh có đáp án nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 1 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều hình ảnh sinh động giúp học sinh lớp 1 ôn tập kiến thức trọng tâm học kì 2 hiệu quả.

I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng (2.5pts.)

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

Đáp án: 1. seasaw 2. toes 3. sing 4. octopus 5. umbrella

II. Sắp xếp những chữ cái sau thành từ có nghĩa (2.5 pts.)

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

Đáp án: 1. shoes 2. rabbit 3. lion 4. dad 5. mum

III. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b (2.5 pts.)

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

Đáp án: 1. b 2. a 3. b 4. a 5. a

IV. Đếm, nối và viết (2.5 pts)

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

Đáp án: 1. D = five 2. C = four 3. A = six 4. E = three 5. B = seven

Trên đây là toàn bộ nội dung đề thi và đáp án của Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
23 20.920
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm