Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Vật lý ban KHXH năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH
-------oOo-------
KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2018- 2019
MÔN: VẬT LÝ 11 BAN XÃ HỘI
Thời gian: 45 phút
Câu 1. (1đ): Nêu các đặc điểm của mắt cận và cách khắc phục.
Câu 2. (1đ): Định nghĩa dòng điện Fu-cô. Nêu ví dụ về một mặt lợimột
mặt có hại của dòng điện Fu-cô.
Câu 3. (1đ): Hình ảnh bên liên quan đến hiện tượng quang học nào? Phát biểu
định luật và viết biểu thức dưới dạng đối xứng cho hiện tượng đó.
Câu 4. (1đ) Hiện tượng phản xạ toàn phần ? Nêu điều kiện để phản
xạ toàn phần. Viết công thức tính góc tới giới hạn và nêu một ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần.
Câu 5. (1đ): Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0,1 (H), cường độ dòng điện qua ống dây giảm đều đặn từ 2 (A)
về 0 trong khoảng thời gian 4 (s). Tính độ lớn suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống trong khoảng
thời gian đó .
Câu 6. (1đ): Một khung dây gồm 500 vòng dây, hình tròn bán kính 10 (cm). Khung dây được đặt
trong từ trường đều độ lớn B = 0,6 (T)
B
hợp với pháp tuyến của khung y 1 góc là 60
0
. Người ta
cho cảm ứng từ B giảm đều từ 0,6 (T) đến 0,4 (T) trong khoảng thời gian 0,5 (s). Tính độ lớn suất điện động
cảm ứng suất hiện trong khung trong khoảng thời gian trên.
Câu 7. (1đ): Tia sáng đi từ nước có chiết suất 4/3 sang thủy tinh có chiết suất 1,5. Tính góc khúc xạ, biết góc tới
i = 30°.
Câu 8. Một tia sáng đi từ khối thủy tinh tới mặt phân cách giữa khối thủy tinh không khí dưới góc tới i =
30°, biết góc khúc xạ bằng 60
0
.
a/ Tính chiết suất của thủy tinh.
b/ Tìm điều kiện của góc tới i để không có tia ló ra ngoài không khí.
Câu 9. (1đ): Một thấu kính hội ttiêu cự f = 36 cm đặt trong khoảng giữa vật màn. Biết ảnh hiện rõ trên
màn và cao gấp 4 lần vật. Hỏi vật cách thấu kính một khoảng là bao nhiêu?
Câu 10. (1đ): Vật nhỏ AB cao 20 cm vuông góc với một trục chính của thấu kính phân k có độ tụ -5dp cách
kính 30 cm; Xác định vị trí, tính chất, số phóng đại, độ cao ảnh.
-------oOo-------
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HK 2 MÔN VẬT LÝ K. 11 BAN XÃ HỘI
---------------
Nội dung trả lời câu hỏi

Câu 1
(1 điểm)

Đặc điểm

V
.
n C
C

Cách khắc phục



k
= -OC
V
(0,2x2
x2
Câu 2
(1 điểm)
- 
-cô.

thiên n Fu-.
: 
Fu-
.

phí


(0,2
Câu 3
(1 điểm)



 




n
1
sin i = n
2
sin r



(0,2
Câu 4
(1 điểm)

 toàn

Hiện tượng phản xạ toàn phần: 

Điều kiện để có phản xạ toàn phần:
ang
kém n
1
> n
2

gh


2
gh
1
n
sini
n

2
< n
1
)hay
 




Câu 5
(1 điểm)


.
tc
i
e L.
t
e
tc
= 0,05 V
(0,

Câu 6
(1 điểm)


B


khung dây 1 góc là 60
0



0
c
B
e N. .S.cos(60 )
t
c
e 
(V) = 3,14 (V)


Câu 7
(1 điểm)


12
sin sinn i n r
0
4
sin sin30
4,5
r
00
26,38 26 23' r


(0
Câu 8
(1 điểm)

góc 
0
.

khí.
30 60nsin sin
n =
3
1
sin
gh
i
n
i
gh
= 35,26
0
.
i 35,26
0
.
(0,
(0,2

Câu 9
(1 điểm)


nhiêu?
 c 
Mà:
d = 45 cm. 



Câu 10
(1 điểm)
20 


-5dp cách kính 30 cm; , , , 

.
1
f
D
= - 0,2m = - 20cm
d. f
d'
df
= -o
12
04
30
,
d
k,
d






Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Vật lý ban KHXH năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM. Nội dung tài liệu gồm 10 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 45 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Vật lý ban KHXH năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 555
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Vật Lý Xem thêm