Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 1

Đề thi cuối kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh có đáp án chi tiết

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 2 học kỳ 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 2 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi môn Tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình học của bộ GD - ĐT giúp học sinh lớp 2 củng cố kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh trọng tâm kì 2 hiệu quả.

I. Nối tranh với từ tiếng Anh của chúng (2.5pts)

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh

Đáp án: 1. Chicken 2. Sandwich 3. mop 4. rice 5. parrot

II. Viết (2.5 pts)

umbrella - flowers - crab - bed - lion - clown

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh

Đáp án: 1. crab 2. umbrella 3. bed 4. clown 5. flowers

III. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b (2.5 pts)

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh

Đáp án: 1. a 2. b 3. b 4. a 5. a

IV. Đếm và viết (2.5 pts)

0. eleven + eight = nineteen

1. twenty - five = …………………………

2. seventeen + one = ……………………

3. ten + six = …………………………….

4. fourteen - two = ………………………..

5. thirteen + seven = ……………………..

Đáp án: 1. fifteen 2. eighteen 3. sixteen 4. twelve 5. twenty

Tải trọn bộ nội dung đề thi và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 1. Ngoài ra, VnDoc.com đã cập nhật rất nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, ... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

Đánh giá bài viết
3 10.977
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm