Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 6

Đề thi cuối kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 2 học kỳ 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 2 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối năm lớp 2 môn Tiếng Anh gồm 3 dạng bài tập Tiếng Anh thường gặp giúp học sinh lớp 2 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

I. Điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống (2 đ)

1. mon – ey

2. s – an

3. b - other

4. pl – ase.

II. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống. (4 đ)

1. Sit ______, please

2. I _______many toys.

3. What ______they doing?

4. Thank ______.

III. Chọn từ đúng ở trong ngoặc (4 đ)

1. I live in a _____ ( school/ house )

2. The monkeys are _______ ( swinging / swimming )

3. She ______ pretty. ( is / are )

4. Stand ____, please! ( down/ up )

ĐÁP ÁN

I. 1. k 2. w 3. r 4. e

II. 1. down 2. have 3. are 4. you

III. 1. house 2. swinging 3. is 4. up

Trên đây là toàn bộ nội dung đề thi và đáp án của Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 6. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 4.369
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm