Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 7

Đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2

Đề kiểm tra chất lượng cuối năm lớp 2 môn Tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 2 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 2 học kỳ 2 gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 2 rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

I. Viết các từ sau bằng Tiếng Anh (3đ)

1. căn hộ : …………

2. cỏ: …………

3. đánh đu: …………

4. ngôi nhà: ………..

5. thị trấn: …………

6. xinh đẹp: ……….

II. Điền pl hay sk vào chỗ trống để tạo thành từ có nghĩa (2đ)

1. ___ate

2. ___ip

3. ___ane

4. ___an

III. Chọn từ đúng ở trong ngoặc (2đ)

1. The princess is……………… ( pretty/ pram )

2. I can see a …………… ( plan/ plane)

3. The ……….. is flying. ( plane/ planet)

4. The girl has many ………. ( toys/ toy)

IV. Nối từ Tiếng Anh với từ Tiếng Việt (3đ)

1. crown

a. rung, reo

2. clown

b. con chuột

3. look

c. chú hề

4. grow

d. trồng, mọc

5. ring

e. vương miện

6. mouse

f. nhìn

ĐÁP ÁN

I. 1. flat 2. grass 3. swing 4. house 5. town 6. pretty

II. 1. plate 2. skip 3. plane 4. plan

III. 1. pretty 2. plane 3. plane 4. toys

IV. 1. e 2. c 3. f 4. d 5. a 6. b

Tải trọn bộ nội dung đề thi Tiếng Anh tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 7. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
19 5.534
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm