Đề thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 số 3

Đề thi tiếng Anh lớp 3 cuối học kì 2 có đáp án

Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 kì 2 có đáp án với nội dung bám sát chương trình tiếng Anh 3 Unit 11 - 20 giúp các em ôn tập những kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả. 

Reorder the words.

1. have / dogs / I / a/ two/ cat/ ./

………………………

2. is / school / this / my/ new/ ./

…………………….….

3. windy / It’s / today/ sunny/ and/

……………………………..

4. nine / She / is/ old/ years/ ./

…………………………….

Choose the odd one out.

1. book  pencil brother ruler
2. she  mine your hers
3. parrot carrot bunny puppy
4. house fence garden gym
5. sunny sun wind cloud
6. first second third four

Read and complete

Hello, this is the weather forecast. It’s cloudy and windy in Ha Noi today. But in Hue, the weather is very fine, it’s sunny softly. It’s rainy in Da Nang today. It’s sunny in Ho Chi Minh city. There are no clouds.

Place Weather
Hà Nội

 

Hue

 

Da Nang

 

Ho Chi Minh city

 

Recorder the words to make correct sentence.

1.are/ your brother/ and/ you/ doing?/ What

....................................................................................

2.now./ cold/ is/ The weather

....................................................................................

3.his friends/ Joey/ are/ in/ kites/ the park./ flying/ and

....................................................................................

4.is/ her room/ in/ she/ now?/ doing/ What

....................................................................................

5.is/ like/ in/ the weather/ Sapa/ today?/ What

....................................................................................

Download đề thi & đáp án tại: Đề kiểm tra học kì 2 tiếng Anh lớp 3 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
20 4.720
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm