Đề thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh trường Tiểu học D Phú Hữu, An Giang năm học 2016-2017 có đáp án

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
KIỂM TRA CUỐI HỌC II
Năm học 2016 2017
MÔN: TIẾNG ANH
Thời gian: 40 phút
LISTENING:
I. Listen and tick (v): (2 marks)
(Nghe đánh dấu vào tranh ) (2 điểm)
1.
2.
3.
4.
Trường Tiểu học D Phú Hữu
Lớp: 3___
Họ tên:………………………………....................
Điểm Nhận xét
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
II. Listen and number: ( 2 marks) (Nghe viết số) (2 điểm)
READING:
III. Read and match: (2 marks) (nối tranh với câu phù hơp) (2 điểm)
--
--
--
--
WRITING:
IV. Look and write: (2 marks) (Nhìn viết ) (2 điểm)
This is my ___________
I have a ___________
What's he doing?
He's singging
Do you like singging?
Yes, I do.
Do you like toys?
Yes, i do.
What toys do you like?
I like teddy bears
Hello. My name is Nam.
And this is my father, my
mother and my sister.
Hello, Linda.
What's the weather like?
It's snowy in England.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
He's my _____________
SPEAKING:
MA TRẬN ĐỀ TIẾNG ANH HKII LỚP 3 4 TIẾT/ TUẦN
2016 - 2017
Kỹ
năng
Nhiệm vụ đánh giá/ kiến thức cần đánh giá Mức/ Điểm Tổng số câu, số điểm,
tỷ lệ %
Nghe
I. Listen and tick
Find the key words each pictures and tick after
hearing.
1.mother father
2. bathroom - bedroom
3. cats dogs
4. sunny rainy
M1 M2 M3 M4
8 u
4 điểm
40%
3
1,5
đ
1
0,5
đ
II. Listen and number
Find the key words each pictures and number in
the correct order.
robot kite car - ball
1
0,5
đ
1
0,5
đ
2
Đọc
III. Read and match
Understand the sentences and match with
suitable pictures.
family - toys singing - snowy
1
0,5
đ
1
0,5
đ
1
0,5
đ
1
0,5
đ
4 u
2 điểm
20%

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3

VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các em Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh trường Tiểu học D Phú Hữu, An Giang năm học 2016-2017 có đáp án được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho thầy cô ra đề và các em ôn tập, củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi chính thức tới đây.

Nhằm giúp các em học sinh có kì thi học kì 2 diễn ra hiệu quả nhất, ngoài học liệu về môn tiếng Anh lớp 3, VnDoc.com còn sưu tầm và đăng tải các học liệu môn Toán, Tiếng Việt...Các em hãy vào tham khảo và rèn luyện nhiều lần để có kiến thức trọn vẹn, đồng đều các môn học. Chúc các em học tốt!

Đánh giá bài viết
4 3.255
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm