Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có file nghe số 8

Bên cạnh nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2020 - 2021.

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 có file nghe + đáp án

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 có file nghe và đáp án dưới đây nằm trong bộ Đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 4 có đáp án được biên tập bám sát chương trình sách mới của bộ GD - ĐT giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức trọng tâm học kì 2 tiếng Anh 4 hiệu quả.

I. LISTENING

Task 1. Listen and tick V. There is one example.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có file nghe số 8

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có file nghe số 8

Task 2. Listen and tick V or cross X. There are two examples.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có file nghe số 8

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có file nghe số 8

Task 3. Listen and tick the correct pictures. There is one example (0).

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có file nghe số 8

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có file nghe số 8

II. READING AND WRITING

Task 1A. Look and write. There is one example.

Example:

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có file nghe số 8

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có file nghe số 8

Task 2. Order the words. There is one example.

Example: breakfast / Tony / at / has / 7 o’clock

Tony has breakfast at 7 o’clock.

1. you / what / go / do / time / school / to

_____________________________________?

2. in / do / you / do / what / morning / the

_____________________________________?

3. time / is / what / it

_____________________________________?

4. homework / Linda / at / does / 8 o’clock / her

_____________________________________.

5. football / Peter / at / plays / 4:45

_____________________________________.

Task 3. Read and write YES or NO. There is one example (0).

Hi, my name is Quan. I wear different kinds of clothes for schooldays. On hot days at school, I often wear a cap, a T-shirt, a pair of shorts, a red scarf and a pair of sandals. On cold days, I usually wear a cap, a jacket over a jumper, a pair of trousers, a red scarf, a pair of socks and shoes. I like hot days because I can wear light clothes to school.

0. Quan wears different kinds of clothes for schooldays.

YES

1. He wears wear a cap, a T-shirt, a pair of shorts on hot days.

______

2. He also wears a pair of socks and shoes on hot days.

______

3. He wears a jacket over a jumper, a pair of trousers on cold days.

______

4. He usually wears a pair of sandals on cold days, too.

______

5. He likes hot days because he can wear light clothes at home.

______

Tải trọn bộ nội dung đề thi, file nghe mp3 và đáp án tại đây: Đề thi Anh văn học kỳ 2 lớp 4 có file nghe. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kì 2 lớp 4, Luyện thi Tiếng Anh lớp 4 online, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
19 8.199
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm