Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2017 - 2018

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHÒNG GD&ĐT
TRƯỜNG THCS
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC II
MÔN: Toán 6
NĂM HỌC 2017-2018
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Cấp đ
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Cấp đ thấp
TNKQ
TL
TNK
Q
TL
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL
Chủ đề 1:
Số nguyên
Tính toán chính xác
các phép toán trên tập
hợp Z
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ: %
2
0,6
6%
2
0,6
6%
Chủ đề 2:
Phân số, Các
phép tính của
phân số.
Biết
tìm số
đối, số
nghịch
đảo
Tính
toán
chính
xác về
phân
số
Thực hiện
phép tính về
phân số, hỗn
số
.
Vận dụng
các tính
chất của
các phép
toán về
phân số
để giải
toán tìm x
.
Vận dụng
các phép
tính của
phân số
để tính
giá trị của
dãy số
quy luật
Số câu
Số điểm:
Tỉ lệ: %
2
0,6
6%
3
0,9
9%
1
2,0
20%
1
1,0
10%
1
0,5
10%
8
5,0
53%
Chủ đề 3:
Các bài toán
bản về phân số
Tìm
giá trị
phân
số của
một
số cho
trước
Vận dụng
giải bài
toán thực
tế.
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ: %
1
0,3
3%
1
1,5
15%
2
1,8
25%
Chủ đề 4:
Góc
Chỉ ra
được
số đo
của
một số
góc
đặc
biệt
.
Biết vẽ góc,
tính số đo
góc, chứng tỏ
tia phân giác
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ: %
2
0,6
6%
1
2,0
20%
3
2,6
26%
Tổng số câu:
Tổng số điểm:
Tỉ lệ: 100%
4
1,2
12%
8
5,8
58%
2
2,5
25%
15
10,0
100%
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHÒNG GD&ĐT
TRƯỜNG THCS
ĐỀ KIỂM TRA HỌC II
MÔN: Toán 6
NĂM HỌC 2017-2018
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
A. TRẮC NGHIỆM: (2đ) Hãy khoanh tròn vào câu đúng nhất trong các câu
sau:
Câu 1: Cho hai góc k trong đó một góc bằng 70
0
. Góc còn lại bằng bao nhiêu ?
A. 110
0
B. 100
0
C. 90
0
D. 120
0
Câu 2: Số nghịch đảo của
6
11
là:
A.
6
11
B.
11
6
C.
6
11
D.
11
6
Câu 3:
3
4
của 60 là:
A. 50
B. 30
C. 40
D. 45
Câu 4: Số đối của
7
13
là:
A.
13
7
B.
7
13
C.
7
13
D.
7
13
Câu 5: Kết quả phép tính 12+ (-22) là:
A. 44
B. -10
C. -44
D. 10
Câu 6: Tổng các phần tử của tập hợp
A x Z / 5 x 5
là:
A. 0
B. 10
C. -5
D. 5
Câu 7: Số đo của góc bẹt là:
A. 0
0
B. 90
0
C. 180
0
D. Lớn hơn 180
0
Câu 8: Tổng của hai phân s
3
4
5
2
là:
A.
13
4
B.
26
8
C.
13
4
D.
7
4
Câu 9: Kết quả phép tính
1 1 1
5 4 2 0
là:
A. 10
B. 0
C.
1
10
D.
1
10
Câu 10: Thương trong phép chia
5 7
:
7 5
là:
A. -1
B.
25
49
C.
5
7
D.
7
5
B. TỰ LUẬN: (7đ)
Câu 11: (2 điểm) Thực hiện c phép tính (tính một cách hợp nếu thể):
a,
2 1
3 5
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
b,
11 11
3 5
13 13
c,
2 5
1 :
3 3
d)
31 5 8 14
17 13 13 17
Câu 12:(1 điểm) Tìm x, biết:
a) 5.x + 12 = 8 b)
10
1
2
1
3
2
x
Câu 13: (1,5 điểm) Khối 6 của một trường tổng cộng 90 học sinh. Trong dịp tổng
kết cuối năm thống được: Số học sinh giỏi bằng
6
1
số học sinh cả khối, số học sinh
khá bằng 40% số học sinh c khối. Số học sinh trung bình bằng
1
3
số học sinh cả khối,
còn lại học sinh yếu. Tính số học sinh mỗi loại.
Câu 14: (2,0 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ
xOt
= 40
0
xOy
= 80
0
.
a. Tính góc yOt ?
b. Tia Ot tia phân giác của góc xOy không ? sao ?
Câu 15: (1,0 điểm)
TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc:
1 1 1 1 1
A ...
2.5 5.8 8.11 92.95 95.98
.
----------------- Hết ----------------

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2017 - 2018 bao gồm đáp án và ma trận đề thi chi tiết chuẩn theo các mức độ nhận thức trong chương trình Toán học 6. Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán này sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

Đề thi bao gồm 10 câu trắc nghiệm và 5 câu tự luận có đáp án chi tiết cho từng phần cho các em học sinh tham khảo chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì 2 sắp tới. Chúc các bạn đạt điểm cao trong các kì thi quan trọng sắp tới!

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 6 các môn Toán, Tiếng Việt, Sử, Địa, Vật Lý, Tiếng Anh và các dạng bài ôn tập môn Ngữ Văn 6, và môn Toán 6. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 6 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
33 6.722
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán Xem thêm